HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak práci příslušníků a zaměstnaců HZS Ústeckého kraje ovlivnil koronavirus

V režimu práce příslušníků HZS Ústeckého kraje se toho změnilo hodně, v jejich nasazení při záchraně životů, zdraví a majetku občanů se ale nezměnilo nic. 

Na stanici.jpgNa stanici.jpgZasahujeme všude tam, kde je náš zásah potřeba stejně, jako před koronavirem, ale přibyly zásady, které tu dřív nebyly. Uveďme alespoň některé z nich.
Osobní kontakt – Příslušníci nastupující směny se nesmějí potkat s příslušníky, kteří směnu končí. Při stravování, kdy není nasazena ochrana dýchacích cest, je zachováván odstup dva metry mezi jednotlivými strávníky. Prostory, kde se pohybují hasiči ve směně byly striktně odděleny od otatních prostorů stanic
Osobní ochrana – Při příchodu na stanici si každý příslušník nebo zaměstnanec dezinfikuje ruce dezinfekčním prostředkem umístěným u vchodu. Nošení roušek nebo respirátorů na ochranu dýchacích cest na stanicích, masek s filtrem a jednorázových protichemických obleků při zásazích, kde hrozí přenos nákazy, je samozřejmostí. Roušky nebo respirátory nenosíme jen tehdy,  když máme nasazen jiný typ ochrany dýchacích cest, například masku s filtrem, či dýchací techniku.
Dezinfekce – Před skončením směny se dezinfikují všechna pracoviště, ložnice hasičů, kanceláře velitelů, společné prostory, šatny , chodby, wc, sprchy.Osobní vozidla se dezinfikují vždy po ukončení jízdy. Zásahová vozidla se rovněž dezinfikují.
Zásah – Při jízdě k zásahu se vždy používají roušky nebo respirátory dokud nejsou vystřídány jinou ochranou dáchacích cest (masky s filterm, dýchací přístroje). Při zásahu, kde není nutno použít masku s filterm a dýchací techniku, se zásadně používají respirátory, ochranné brýle, jednorázové chirurgické rukavice. Například hasiči při snášení pacientů mají na sobě jednorázový protichemický oblek s kapucí, jednorárové chirurgické rukavice, ochrannou masku s filtrem a gumové holinky. Po snesení pacienta se příslušníci vzájemně desinfikují postřikem, použité jednorázové ochranné prostředky se po té hodí do zvláštních pytlů a barelů jako kontaminovaný materiál. Prostředky pro vícero použití se ve zvláštním pytli odvezou na stanici k úplné očistě. Při zásahu na dopravní nehodu, hasiči, kteří přijdou do styku s vyprošťovanými účastníky nehody jsou vybaveni respirátorem, jednorázovými chirurgickými rukavicemi, ochrannými brýlemi nebo ochrannou maskou s filtrem. Po zásahu se s ochrannými pomůckami zachází jako v předešlém případu. Na stanici se s jednorázovými použitými pomůckami zachází jako s nebezpečným biologickým odpadem. Ostatní pomůcky se čistí a dezinfikují.
Je toho ještě mnohem víc, co souvisí s ochranou při zásazích a činnosti na stanicích. Ale jsou tu i příslušníci na Krajském operačním středisku, kteří pracují dvanáct hodin denné v roušce nebo respirátoru. Jsou tu příslušníci v denní směně, kteří řídí jednotlivé úseky, jsou tu i občanští zaměstnaci. Pro denní příslušníky a zaměstanace  platí zvláštní režim střídání. To znamená, že polovina z nich pracuje vždy týden z domova a týden na pracovišti. Platí pro ně nošení roušek, respirátorů, dezinfekce rukou, kanceláří, služebních automobilů. Změnily se úřední hodiny: PO 8:00 – 11:00 hodin a ST 12:00 – 15:00 hodin. Až do odvolání platí zákaz návštěv civilních osob na stanicích. Povoleny jsou jen kontakty nezbytně nutné pro chod sboru. 
Je toho ještě mnohem víc, s čím se nyní potýkáme, a nejen my, ale jak jsme uvedli na začátku, nejdůležitější je to, že jsme tu stále, připraveni chránit životy, zdraví a majetek vás občanů.
 

vytisknout  e-mailem