HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak je to s ochrannými maskami

Únik nebezpečné látky, radioaktivní výbuch, teroristický čin... Vždy, když dojde k mimořádné události velkého rozsahu ve světě nebo u nás, množí se dotazy občanů k jejich sebeochranně. Nejčastějším dotazem v této souvislosti je: „Kde mám ochrannou masku a kdo mi ji dá?" 

Problematiku řeší jedno ze základních opatření ochrany obyvatelstva, a to individuální ochrana. Představuje souhrn opatření, jejichž cílem je omezit v nejvyšší možné míře působení radioaktivních a otravných látek i bakteriologických prostředků  na nejdůležitější části lidského organismu, především na dýchací cesty a obličej.

V době míru se jedná o tzv. improvizovanou ochranu, kdy si občan svépomocí z dostupných prostředků vyrobí jednoduché pomůcky, které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

V případě ohrožení státu a válečného stavu se pro vybrané kategorie osob provádí výdej prostředků individuální ochrany. Jedná se o dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky a ochranné masky pro dospělé. V rámci zjednodušeného výkladu lze říci, že prostředek individuální ochrany tvoří část zabezpečující ochranu kůže a sliznic a dále pak ochranný filtr řady MOF, který chrání dýchací cesty.

K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10%. Provádí se výběr a příprava prostorů pro jejich uskladnění, příprava personálu pro distribuci a výdej prostředků  včetně jejich evidence. Prostředky individuální ochrany jsou uskladněny ve skladech Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Chybějící prostředky budou centrálně doplněny za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu systémem hospodářských opatření pro krizové stavy. Výdej prostředků individuální ochrany pro stanovené skupiny obyvatelstva  budou provádět výdejní střediska (zařízení civilní ochrany pro zabezpečení výdeje), která  při nárůstu hrozby ozbrojeného konfliktu zřídí obce, školská, zdravotnická, sociální a obdobná zařízení.

A zde si již můžeme zodpovědět nejčastější dotaz občanů. Co z uvedeného textu vyplývá? Odpověď ještě blíže specifikuje vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stát zabezpečuje prostředky individuální ochrany pouze pro děti do ukončení školní docházky, pro osoby umístěné ve zdravotních a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Prostředky budou vydávány pouze v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečném stavu. O výdejních místech a způsobu distribuce prostředků občany vyrozumí příslušný obecní úřad. Ostatní obyvatelé si mohou nakoupit prostředky individuální ochrany ve specializovaných prodejnách.

Další informace naleznete zde.

vytisknout  e-mailem