HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2019

Žádosti podávají obce dle níže uvedených pravidel do 30. června 2018

Bližší informace k investičním dotacím JSDH obcí v roce 2019 jsou umístěny na webových stránkách MV- GŘ HZS ČR (http://www.hzscr.cz) GŘ HZS ČR v menu Jednotky požární ochrany/Dotace a granty/Investiční dotace pro JSDH obcí .

Informace jsou i na stránkách Kraje Vysočina:

https://www.kr-vysocina.cz/investicni%2Ddotace%2Dv%2Dramci%2Dprogramu%2Dquot%2Ddotace%2Dpro%2Djednotky%2Dsdh%2Dobci%2Dquot%2Dv%2Droce%2D2019/ds-303996/archiv=0&p1=87735

Níže je uvedeno dopřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina  a případné odkazy k uvedené problematice z internetových stránek MV-GŘ HZS ČR:

MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2019 - 3 podprogramy – „Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“, „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“.

Podrobné informace zde: 

JSDH_V1_2019 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2019 byl zahájen dne 30. dubna 2018 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace registračního informačního systému programového financování (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 30. června 2018 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 30. června 2018 na Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS kraje“).

Kontakty na HZS Kraje Vysočina, včetně ID datové schránky jsou uvedeny níže:

Adresa:

jméno, příjmení:

telefon:

email:

HZS kraje Vysočina:

Ke Skalce 32

Spojovatel

950 270 111

 -

586 04 Jihlava

Ing. Vladimír Pecka

950 270 140

vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz

ID datové schránky: ntdaa7v

Jan Horský

950 270 141

jan.horsky@hasici-vysocina.cz

Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Pro práci se systémem „RISPF“ MV-GŘ HZS ČR zveřejnilo ke stažení podrobný návod:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2019_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2019_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2019_STAVBA

Informace doplněné HZS Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina:

Kraj Vysočina obci, která získá uvedenou dotaci  (tedy má ji schválenou od státu) na dopravní automobil, případně na požární zbrojnici může žádat i dotaci od Kraje Vysočina ve výši 2/3 státní dotace     (př. 450 tisíc od státu – dotace od kraje 300 tisíc Kč) – viz. schválené usnesení č. 0008/01/2016/ZK zastupitelstva Kraje Vysočina z února 2016. Obec, která bude mít schválenou dotaci na pořízení nové CAS může také žádat Kraj Vysočina o dotaci do výše 500 tisíc Kč. Pro dotaci od kraje za Krajský úřad Kraje Vysočina je kontaktní osobou                Ing. Bc. Pavel Dvořák  - tel. 564602122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz  (Oddělení krizového řízení a bezpečnosti).

HZS Kraje Vysočina na základě počtu získaných žádostí rozhodne (dle Zásad) jaká část finanční dotace půjde na dopravní automobily, případně na požární zbrojnice. Celková alokovaná částka státní dotace pro Kraj Vysočina na tyto dva podprogramy je 30,9 mil Kč.

V Jihlavě 2. května 2018                  

                                                                                   plk. Ing. Libor Hanuška

                                                                    náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ     

Nejčastější dotazy:

Jak podat žádost o dotaci?

  1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
  2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH_V3_2019 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 30. června 2018.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2019 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 30. června 2018.

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2017, potřebné oficiální infomace jsou k dispozici na stránkách Českého statnistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017 nebo můžete využít tabulku v následující příloze Počet obyvatel Kraj Vysočina. V případě měst – obvykle statutárních, které jsou rozděleny na menší samostatné části či obvody a tyto mají samostatný úřad, vyplňte počet obyvatel v dané části či obvodu.

vytisknout  e-mailem