HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2018

Žádosti podávají obce dle níže uvedených pravidel (Zásad) do 31. května 2017

Bližší informace k investičním dotacím JSDH obcí v roce 2018 jsou umístěny na webových stránkách MV- GŘ HZS ČR (http://www.hzscr.cz) GŘ HZS ČR v menu Jednotky požární ochrany/Dotace a granty/Investiční dotace pro JSDH obcí .

Níže je uvedeno upřesnění ze strany HZS Kraje Vysočina a případné odkazy k uvedené problematice z internetových stránek MV-GŘ HZS ČR:

MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018.

Další informace zde: Vyhlášení investičních dotací na rok 2018

Poskytování dotací se řídí nově vydanými Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 byl zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace registračního informačního systému programového financování (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 31. května 2017 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).

Pro práci se systémem „RISPF“ MV-GŘ HZS ČR zveřejnilo ke stažení podrobný návod:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P1 CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P2 DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P3 STAVBA

Informace doplněné HZS Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina:

Žádosti na investiční dotace na rok 2018 v Kraji Vysočina je třeba zasílat prostřednictvím datové schránky na ID: ntdaa7v Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. Kontaktní osoby HZS Kraje Vysočina jsou: mjr. Ing. Vladimír Pecka, e-mail: vladimir.pecka@hasici-vysocina.cz, tel.: 950 270 140 a nprap. Jan Horský, e-mail: jan.horsky@hasici-vysocina.cz, tel.: 950 270 141.

Kraj Vysočina obci, která získá uvedenou dotaci (tedy má ji schválenou od státu) na dopravní automobil, případně na požární zbrojnici může žádat i dotaci od Kraje Vysočina ve výši 2/3 státní dotace (př. 450 tisíc od státu – dotace od kraje 300 tisíc Kč) – viz schválené usnesení č. 0008/01/2016/ZK zastupitelstva Kraje Vysočina z února 2016. Obec, která bude mít schválenou dotaci na pořízení nové CAS, může také žádat Kraj Vysočina o dotaci do výše 500 tisíc Kč. Pro dotaci od kraje za Krajský úřad Kraje Vysočina je kontaktní osobou Ing. Bc. Pavel Dvořák  - tel. 564602122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz  (Oddělení krizového řízení a bezpečnosti).

HZS Kraje Vysočina na základě počtu získaných žádostí rozhodne (dle Zásad) jaká část finanční dotace půjde na dopravní automobily, případně na požární zbrojnice. Celková alokovaná částka státní dotace pro Kraj Vysočina je 30,9 mil Kč.

V Jihlavě 17. března 2017                                         plk. Ing. Petr Beneš   krajský ředitel         

vytisknout  e-mailem