HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace - program "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ" v roce 2022

Informace z 5. 11. 2021

AKTUALIZACE k výzvám V1 a V3
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že došlo
k aktualizaci pořadníků na základě přezkumu žádostí, a to ve výzvě:

  • JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky - aktualizovaný pořadník  ZDE,
  • JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu - aktualizovaný pořadník za Liberecký kraj  ZDE.

AKTUALIZACE k výzvě V4
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) zveřejňuje opravu tiskových chyb
k výzvě JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody  ZDE.

Informace z 25. 10. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byla vyhlášena nová výzva pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
- technické podmínky CAS 20/4000/240 - S2R,
- technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
přístupová smlouva k rámcové dohodě.

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzvy tj. 25. října 2021 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 25. listopadu 2021 v 23:59 hodin

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také veškeré přílohy podle čl. 5 odst. 5 výzvy, jedná se o:
- kopii dokumentu prokazujícího zřízení účtu u ČNB,
- "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři,
- rozhodnutí orgánu obce o přistoupení k rámcové smlouvě,
- elektronicky podepsanou přístupovou smlouvu podle následujícho vzoru,
- kopii osvědčení o registraci vozidla (nepovinná příloha).

Přílohy "Zdůvodnění nezbytnosti akce" a přístupová smlouva musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Zveřejňujeme také informace pro vyplnění žádosti.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou včetně všech příloh do 25. listopadu 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Informace z 30. 9. 2021 - AKTUALIZACE

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku ve výzvě JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu u Pardubického kraje, a to na základě přezkumu žádosti. Aktualizovaný pořadník ZDE

Informace z 30. 9. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2022 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 7:
- Výzvy JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky,
- Výzvy JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu,
- Výzvy JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice,
(dále jen "Výzva").

Výzva JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2022. Pořadník uveden ZDE.

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů, případně ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2022 (viz čl. 2 "Výzvy").
Očekává se, že bude uspokojeno cca 45 žádostí.  

Výzva JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2022. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel  HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadníky pro předpokládanou alokaci v roce 2022. Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2022 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace z 31. 3. 2021

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

JSDH_V1_2022 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu
JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2021 od 00:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou do 13. května 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Zveřejňujeme také příručky pro práci v PORTÁLU:

Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V1_2022_CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V2_2022_DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH_V3_2022_STAVBA

vytisknout  e-mailem