HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Interreg V-A Česká republika - Polsko

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Bezpečné pohraničí“ CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006, spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Vlajkový projekt č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 "Bezpečné pohraničí" - "Bezpieczne pogranicze" je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými sbory v České republice a Polsku. Koncepce a náplň projektu byla připravena společně partnery na základě analýz a závěrů z přeshraničních zásahů a cvičení.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost. Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu. Partnery projektu jsou Vojvodská velitelství státní požární ochrany v Opoli (vedoucí partner), Wroclawi a Katovicích a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Plánovaná doba realizace projektu je v období 2016 - 6/2020 a celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 8 milionů Euro. Koncept projektu definuje hlavní aktivity, v rámci kterých budou partneři organizovat konkrétní aktivity, jako jsou: jazykové vzdělávání, konference, pracovní setkání expertů, záchranářská cvičení a také nákup vybavení. Hlavními aktivitami bude analýza a vyhodnocení současného právního a organizačního stavu v oblasti bezpečnosti v příhraničí, posílení systému komunikace, výměny informací a krizového řízení, jakož i zvýšení kompatibility společných zásahů záchranářů při požárech, záchraně z vody, povodních, dopravních nehodách, záchraně osob a ochraně životního prostředí.

Další informace o projektu lze nalézt na webových stránkách http://www.bezpecnepohranici.eu/, které jsou tomuto projektu věnovány a postupně zde budou přibývat informace o jeho realizaci.

Vlajkový projekt získal ocenění za 2. místo v kategorii "Projekt roku 2018" na jubilejním 10. ročníku prestižní ankety "Hasič roku", kterou každoročně vyhlašuje ministr vnitra. Více informací lze nalézt zde a zde.

Realizace projektu:

___________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa“ CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0001055, spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika  - Polsko

Projekt "Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa" zvyšuje přeshraniční připravenosti záchranných složek a orgánů krizového řízení pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Projekt řeší zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a návštěvníků regionu Jeseník - Głuchołazy - Nysa. Zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a návštěvníků bude dosaženo prostřednictvím společné multikriteriální analýzy specifických rizik (mimořádné události způsobené změnou klimatu a antropogenní mimořádné události), společnými plány řešení konkrétních mimořádných událostí (společní metodické listy – chesklisty určené v pro řešení mimořádné události) a vytvoření společného informačního systému - portálu. V rámci projektu budou zorganizována dvě společná cvičení, které ověří výstupy projektu. Speciální vybavení bude pořízeno tak, aby nebylo duplicitní a v případě potřeby bude využito na obou stranách hranice. Vzájemné využití speciální techniky jednotek požární ochrany je ekonomicky výhodné a vede k úsporám finančních prostředků a maximálnímu využití techniky. Realizace projektu bude probíhat do konce roku 2019 a projekt jako takový navazuje a doplňuje vlajkový projekt „Bezpečné pohraničí“ (viz informace výše), přičemž je zacílen na region Jeseník - Głuchołazy - Nysa.  

Partneři projektu:

  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – vedoucí partner projektu
  • Město Jeseník
  • Gmina Nysa
  • Gmina Głuchołazy

Celkové rozpočtové výdaje projektu dosahují 1 162 087 €, finanční krytí realizace projektu je zajištěna z vlastních zdrojů partnerů projektu a spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 987 774 €. Na spolufinancování projektu byl rovněž poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 3,145 mil. Kč.

Realizace projektu:

vytisknout  e-mailem