HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Název projektu:   Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Operační program:   Integrovaný regionální operační program, projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:   CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016818

Doba trvání projektu:   01.07.2022 – 31.03.2023

IROP logo.PNG

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení odolnosti a připravenosti základních složek IZS na dopady krize související s pandemií COVID-19 a vůči účinkům mimořádných událostí způsobených zejména epidemiologickými riziky, změnou klimatu a antropogenními riziky vybudováním nového Integrovaného výjezdového centra v Kopřivnici, které poskytne bezpečné a fungující zázemí jednotce HZS Moravskoslezského kraje a ZZS Moravskoslezského kraje.

Projekt řeší nedostatečné zázemí složek IZS pro základní činnosti a činnosti vykonávané během epidemie COVID-19, a současně potřebu rozšíření sítě IVC v Moravskoslezském kraji tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků základních složek IZS u mimořádných událostí v místě realizace a dopadu projektu, tj. v hasebním obvodu hasičské stanice Kopřivnice.

V rámci projektu bude vybudováno nové Integrované výjezdové centrum Kopřivnice, které vytvoří bezpečné a fungující zázemí a podmínky pro činnost základních složek IZS, zajistí lepší připravenost území hasebního obvodu hasičské stanice Kopřivnice k řešení a řízení mimořádných událostí a rizik, vč. rizik spojených s pandemií COVID-19 a změnou klimatu a vytvoří podmínky pro rychlý výjezd (nasazení sil a prostředků) základních složek IZS k mimořádným událostem. To bude ve svém důsledku znamenat zvýšení odolnosti území, zvýšení úrovně zajištění bezpečnosti občanů a firem, minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.

vytisknout  e-mailem