Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dvě úvodní jednání k výzkumným projektům

Institut ochrany obyvatelstva se během minulých dvou týdnů zúčastnil hned dvou tzv. kick-off jednání, tedy prvních online setkání s manažery projektů a projektovými týmy. Jedná se o mezinárodní výzkumné projekty CRISPRO a R-PLAN. Oba tyto projekty jsou financovány Evropskou komisí, resp. Generálním ředitelstvím pro civilní ochranu a operace humanitární pomoci a řeší zajištění náležité připravenosti a odezvy na nouzové situace spojené s různými riziky. 

 

DG ECHO logo.jpg
Projektu CRISPRO
se skládá z diverzifikovaného konsorcia veřejných a soukromých aktérů, vědců, bezpečnostních, zdravotnických a občanských organizací a vzdělávacích sdružení ze Slovenska (ISEMI - International Security and Emergency Management Institute), Francie (SDIS 73 - Service Departemental Incendie et Secours de la Savoie), České republiky (IOO – Institut Ochrany Obyvatelstva), Portugalska (FC - Freguesia de Cordinhã) a Finska (HI - Hellenberg International). Budou však zapojeny i přidružené zúčastněné strany z Bulharska, Finska, Itálie, Španělska a sdružení obcí a regionů ve východní a střední Evropě.

Projekt si dává za cíl srovnávat údaje, kompetence a osvědčené postupy týkající se připravenosti a zmírňování kombinovaných mimořádných událostí a souvisejících výzev. Zavede evropský univerzální nástroj/matici pro srovnávání praktických zkušeností a poskytne jednoduché a účinné příručky pro hodnocení rizik, připravenosti a minimalizaci škod způsobených kombinovanými mimořádnými událostmi. Dále položí základy funkčního rámce pro praktické strategické plánování reakcí na kombinovaná rizika společenská, zdravotní (pandemie), humanitární a ekologické mimořádné události. S využitím technologií a modelů chování v komunitě bude projekt fungovat jako otevřená síť pro rychlou výměnu praktických zkušeností, hodnocení rizik a dopadů vyvolaných katastrofami.

Projekt R-PLAN řeší přeshraniční spolupráci a zúčastňují se ho dva partneři, kteří se aktivně podílejí na analytickém, metodickém a operačním mechanismu civilní ochrany v partnerských zemích: slovenský Mezinárodní institut pro řízení bezpečnosti a mimořádných událostí (ISEMI) a český Institut ochrany obyvatelstva (IOO). Primárním cílem projektu je vytváření sítí aktérů civilní ochrany za účelem prosazení pokročilého přístupu k hodnocení rizik v šesti slovenských a českých regionech. Zatímco v oblasti odezvy na mimořádné situace je spolupráce navázána, je třeba posílit přeshraniční spolupráci ve fázích prevence zavedením metod hodnocení rizik. Tento projekt se bude orientovat na jednání o spolupráci, školení v oblasti hodnocení rizik a vzájemnou analytickou práci. Výstupy projektu se budou týkat vybudování sítě příslušných orgánů pro konkrétní rizika za účelem zlepšení připravenosti a preventivních přístupů v oblasti civilní ochrany v přeshraničních regionech a vypracování přeshraničních plánů řízení rizik prostřednictvím harmonizace metody identifikace hodnocení rizik, školení pro aktéry civilní ochrany působící v přeshraniční spádové oblasti a vývoj společných nástrojů v oblasti sdílení dat / informací mezi přeshraničními regiony České republiky a Slovenska.
 

vytisknout  e-mailem