Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž o hasičské pohádky 2

1. 10. 2020 (MF) - kpt. Martina Talichová, která je celostátní koordinátorkou preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, na měsíc říjen připravila pár otázek týkajících se hasičské tematiky, abyste mohli opět prověřit vaše znalosti z požární prevence a ochrany obyvatelstva. 

Na vás bude, vyhledat správné odpovědi a ty pak poslat na e-mailovou adresu martina.talichova@grh.izscr.cz. Ze soutěžících, kteří správně odpoví, vybere 3 výherce, kterým pošle krásnou knihu Hasičské pohádky 2. Proto nezapomeňte uvést korespondenční adresu, aby bylo možné vám případnou výhru zaslat.Správné odpovědi a jména výherců najdete následující měsíc při vyhlášení dalšího kola soutěže.

1. Při grilování na balkoně opomenul majitel tohoto bytu jedno zásadní bezpečnostní pravidlo. Přijdeš na to jaké? 

 Soutěž_Talichová.png

2. Co uděláš, pokud se rychle blíží vichřice a ty jsi venku?
A) Schovám se pod nejbližší strom
B) Ukryji se do nejbližší vhodné budovy
C) Honem jdu pro kamarády a venku vichřici pozorujeme nebo jdeme pouštět draky 
D) Hraji si dál venku, vichřice není nijak nebezpečná 

3. Pokud prostřednictvím sirény zazní kolísavým tónem po dobu 140 sekund varovný signál ″Všeobecná výstraha“, znamená to, že:
A) Hrozí nějaké nebezpečí a je potřeba ihned reagovat
B) Je potřeba nic nedělat a vyčkat na místě na další pokyny složek integrovaného záchranného systému 
C) Pokud je druhá neděle v měsíci, jedná se o zkoušku sirén
D) Jde o svolávací signál pro hasiče, není potřeba nereagovat 

4. Proč jsou přívalové povodně nebezpečné?
A) Hrozí prochladnutí, voda je příliš studená
B) Nebezpečí hrozí pouze vodákům při sjíždění řeky, zvýšená hladina vody zakrývá kameny 
C) Jsou rychlé, prudké a nečekané
D) Nebezpečné nejsou, jak rychle přijdou, tak rychle zase odejdou 

  

Správné odpovědi za měsíc září: 

1. Když by František oheň řádně neuhasil a odešel, mohl by poryv větru i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi rozdmýchat skryté žhavé oharky a oheň roznést do okolí. Mohl by tak způsobit požár. 

2B, 3B, 4C 

 

Výherci září 2020: 

Přípravka mladých hasičů SDH Žlutava 
Leoš a Lukáš Dvořákovi, Doudleby nad Orlicí 
Eliška Stelzlová, Město Touškov

vytisknout  e-mailem