Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze

7.10.2020 (NS) - Babí léto vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát. 

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2019 do března 2020, došlo k 950 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 856 z celkového počtu 950. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 28,4 mil. Kč.  Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 14 osob zranilo.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 67 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.


 

Počty požárů v topné sezóně (říjen – březen)

Rok

Počet požárů

říjen 2015 – březen 2016

771

říjen 2016 – březen 2017

921

říjen 2017 – březen 2018

965

říjen 2018 – březen 2019

860

říjen 2019 – březen 2020

950


 

Legislativa

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.


 

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.


 

Co mohu zkontrolovat sám?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

komín
 

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.


 

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách:

Pokud řešíte situaci, kdy je potřeba provést úkon revize spalinové cesty, nemusíte již dále naletět falešným oborníkům. Pro provádění revize spalinové cesty totiž musí osoba, která revizi provádí, mít navíc osvědčení revizního technika. O těchto osobách má HZS ČR přehled a proto si můžete ověřit, že si domů zvete na revizi odborníka. K tomu by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR na adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem