Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vánoce s Hasičskými pohádkami 2

2. 12. 2019 (Martina Talichová) - blíží se Vánoce a Hasičský záchranný sbor ČR si pro Vás opět připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Je prosinec a my pro vás máme poslední letošní sérii otázek. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek 2. Tuto knihu není možné zakoupit v žádném obchodě. Lze ji získat jen účastí v projektech organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR.

Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 31. prosince 2019 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. Na první otázku je nutné odpovědět slovně, k dalším třem otázkám stačí uvést jen písmeno správné odpovědi. Nezapomeňte uvést korespondenční adresu, abychom Vám mohli, v případě, že se stanete jedním z výherců knihy Hasičské pohádky 2, zaslat Vaši výhru.

1. Kde se po vyhlášení varovného signálu Všeobecná výstraha (kolísavý tón po dobu 140 sekund) dozvíš nejdůležitější informace, co se stalo a jak se dále zachovat? Obrázek v příloze ti napoví. 

 2. Jsi ubytovaný v zimě na horské chatě a chystáš se na delší horskou túru. Vyber možnost se všemi správnými kroky, které je třeba před odchodem udělat.
A) Zhasnout v pokoji, teple se obléci, pozdravit paní recepční, vzít si mobilní telefon a nabíječku
B) Vzít si noviny, nikomu nic neříkat, teple se obléci, vzít si dostatek jídla
C) Teple se obléci, vzít si mobilní telefon, dostatek jídla a pití, oznámit na recepci cíl túry a přibližnou hodinu návratu
D) Teple se obléci, vzít si horolezecké vybavení, jídlo a pití, mobilní telefon nebrat, mohl by se poškodit 

3. Horská služba má číslo tísňového volání: 
A) 1210
B) 999
C) 111 50
D) 155  

4. Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které se hořlavá látka ve směsi se vzduchem sama, pouze působením tepla okolního prostředí, bez vnějšího zdroje zapálení (např. jiskry nebo otevřeného ohně) vznítí. Jaká je teplota vznícení papíru? 
A) Popsaná teorie není pravdivá, papír sám bez zdroje zapálení hořet nemůže
B) 180 °C
C) 1 800 °C
D) Popsaná teorie je pravdivá, ale papír není hořlavý materiál 

Správné odpovědi na listopadové otázky: 
1. Mezi možné příčiny vzniku požáru například patří: nedbalost při vaření, kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret, zanedbání údržby topidel a kouřovodů, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, nesprávné skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek, úder blesku, vypalování trávy a suchého porostu, rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech, technické závady na spotřebičích. 
2D, 3C, 4A

Výherci listopadového kola:
Václava Bezděková, Rokycany
Ondřej novák, Třebíz
Jana Fišerová, Klenčí pod Čerchovem

 

kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti

odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.talichova@grh.izscr.cz


 

Odkazy do noveho okna

Televizní divák

Televizní divák 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem