Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči si převzali Zlaté záchranářské kříže

(22.5.2019) Dne 22. května 2019 si příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR převzali z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana na Pražském hradě ocenění Zlatý záchranářský kříž. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba sám udělil ocenění za záchranu 14 osob, z toho sedmi dětí, z hořící budovy. 

Porota v letošním ročníku vybírala ze sedmdesáti pěti nominací. Předáno bylo celkem 8 Zlatých záchranářských křížů, 2 čestná uznání a 3 speciální ceny. 

Záštitu nad slavnostní akcí převzali prezident republiky Miloš Zeman, ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předseda vlády Andrej Babiš, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar.

Zlatý záchranářský kříž v kategorii Záchranářský čin profesionálního týmu si převzali příslušníci ze stanice Domažlice HZS Plzeňského kraje spolu s kolegy od Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby za záchranu posádky potopeného vozidla 

Pro oceněné to byl ten den (15. prosince 2018) již třetí společný zásah u dopravní nehody. Prvotní informace podané složkám IZS mohly naznačovat podobný průběh předchozích nehod. Na linku tísňového volání byl nahlášen automobil v potoce, který měl rozsvícená světla, kolem nebyl žádný pohyb osob, do automobilu bohužel nebylo vidět. Jakmile dorazili hasiči na místo události, bylo hned jasné, že se zásah změní ve velmi komplikovanou a náročnou záchranu životů. Po odpáčení zadních dveří byla z vozu vytažena jedna žena v bezvědomí a byla zahájena její okamžitá resuscitace. Za použití navijáku bylo provedeno částečné vynoření a stabilizace automobilu na bok, otevření předních dveří spolujezdce a jejich zajištění. Teprve pak bylo možné vytažení dvou můžu z přední části vozidla a jednoho muže ze zadní části. I přes okamžitou resuscitaci se podařilo zachránit pouze ženu, ostatní následky nehody nepřežili.
https://www.hzscr.cz/clanek/o-vikendu-zasahovali-hasici-u-nekolika-dopravnich-nehod.aspx

Čestné uznání za záchranu zavaleného bagristy si odnesli hasiči z HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná.

Dne 9. října 2018 došlo k neočekávanému pohybu černouhelných kalů při jejich těžbě a k následnému zavalení dvou bagrů. Jeden z bagristů zůstal uvnitř stroje uvězněn, druhému se podařilo na poslední chvíli z kabiny vylézt a zůstal sedět na malém kousku střechy kabiny obklopen masou nebezpečné hmoty. Přístupové možnosti k oběma bagrům byly velmi omezené. Prvotní činnost byla zaměřena na záchranu bagristy ze zavaleného bagru. Ten se měl nacházet v kabině, která byla zavalená tekoucím kalem. Současně probíhala snaha o odhrabání části kabiny druhého bagru, při které se vystřídalo několik zasahujících hasičů. Celý zásah vyžadoval značné fyzické i psychické nasazení a neustále hrozilo nebezpečí propadnutí zasahujících příslušníků do nestabilní černé masy. Vzhledem k tomu, že byl celý prostor kabiny zatopen a strojník nejevil známky života, rozhodl velitel zásahu o postupném a bezpečném odtěžení kalů kolem celého bagru a až následném vyproštění těla bagristy. Zásah byl ukončen druhý den, kdy se po celonoční intenzivní těžbě velké masy kalů podařilo zajistit bezpečný přístup k druhému bagru a následně vyprostit tělo druhého bagristy. Přestože se nepodařilo zachránit oba bagristy, vysoká míra rizika, kterou podstupovali všichni zasahující hasiči, byla odměněna záchranou jednoho lidského života.

Zlatý záchranářský křížem za Humanitární čin mimo území ČR byli oceněni příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje za Záchranu tří vyčerpaných osob ze stěny Matterhornu. 

Dne 2. července loňského roku přijalo krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje tísňové volání občana České republiky s žádostí o pomoc. Sdělil, že se nachází společně s dalšími dvěma horolezci v dosti svízelné a životu nebezpečné situaci, ve stěně hory Matterhorn, na výstupové trase z italské strany. V době ohlášení na místě události panovalo krajně nepříznivé počasí, pršelo a teplota vzduchu byla okolo 2°C. Volající oznámil, že jsou všichni promrzlí, vyčerpaní a nemají sil na návrat do horské chaty, odkud na výstup nastupovali. Na základě zjištěných údajů se podařilo operátorovi velmi přesně lokalizovat polohu české skupiny, která se nacházela v nadmořské výšce 3 200 metrů. V záchraně dále koordinovaně pokračovalo operační a informační středisko generálního ředitelství HZS ČR s Policejním prezidiem a italskou policií. Nakonec byli všichni tři horolezci zachráněni pomocí vrtulníku a dopraveni do bezpečí.
http://www.hzslk.cz/55.5804-liberecke-operacni-stredisko-pomohlo-zachranit-zivoty-cechu-v-zahranici.html

Již tradičně byla udělena také cena generálního ředitele HZS ČR, kterou předal genmjr. Drahoslav Ryba osobně příslušníkům HZS Ústeckého kraje ze staniciev Ústí nad Labem. Ti v březnu loňského roku (22. 3. 2018) vyjeli k požáru obytné výškové budovy. 
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár bytu v prvním poschodí. Před příjezdem jednotky opustila hořící budovu jedna dospělá osoba a dvě děti. Velitel zásahu byl upozorněn na čtyři osoby, které před požárem uprchly na střechu budovy. Jejich evakuace započala okamžitě současně s průzkumem podkroví domu. Zde pak byly objeveny další osoby, dospělí i děti, někteří již v bezvědomí. Neprodleně byla zahájena také jejich záchrana. Postupně bylo z budovy zachráněno 14 osob, z toho 7 dětí. 
https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-domu-v-usti-nad-labem-predlicich.aspx

Za Výjimečný přínos pro záchranářství byl, IN MEMORIAM, oceněn Zlatým záchranářským křížem Ing. Karel Richter, dlouholetý starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Karel Richter se narodil 19. listopadu 1950 v opavském Slezsku, jeho rodnou obcí byly Kylešovice. 
Po maturitě absolvoval Odbornou školu požární ochrany ve Frýdku-Místku a následných sedm let v ní vyučoval. Počátkem sedmdesátých let vystudoval Vysokou školu požární ochrany v Moskvě a po jejím absolutoriu pracoval jako asistent na Katedře techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě.
Z Ostravy přešel do Prahy na Svaz požární ochrany, kde pracoval jako vedoucí technického oddělení, později jako vedoucí Metodického centra a ústředního hasičského muzea v Přibyslavi.  Po návratu do Prahy řídil kancelář Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl poprvé zvolen v roce 2000 a tuto funkci vykonával plných 18 let. Po celou dobu své aktivní činnosti na úseku požární ochrany, zejména v době, kdy stál v čele celorepublikové organizace dobrovolných hasičů čítající více jak 350 tisíc členů, se zcela výjimečně zasloužil o rozvoj dobrovolnictví a záchranářství.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů. 

Autorem fotografií je časopis RESCUE

Odkazy do noveho okna

Zlatý záchranářský kříž

Zlatý záchranářský kříž 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž

Zlatý záchranářský kříž 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž

Zlatý záchranářský kříž 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž

Zlatý záchranářský kříž 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž

Zlatý záchranářský kříž 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 1

Zlatý záchranářský kříž 1 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 3

Zlatý záchranářský kříž 3 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 44

Zlatý záchranářský kříž 44 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 46

Zlatý záchranářský kříž 46 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 45

Zlatý záchranářský kříž 45 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 43

Zlatý záchranářský kříž 43 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 42

Zlatý záchranářský kříž 42 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 41

Zlatý záchranářský kříž 41 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 40

Zlatý záchranářský kříž 40 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 39

Zlatý záchranářský kříž 39 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 38

Zlatý záchranářský kříž 38 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 37

Zlatý záchranářský kříž 37 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 36

Zlatý záchranářský kříž 36 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 35

Zlatý záchranářský kříž 35 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 34

Zlatý záchranářský kříž 34 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 33

Zlatý záchranářský kříž 33 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 32

Zlatý záchranářský kříž 32 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 31

Zlatý záchranářský kříž 31 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 30

Zlatý záchranářský kříž 30 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 29

Zlatý záchranářský kříž 29 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 28

Zlatý záchranářský kříž 28 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 15

Zlatý záchranářský kříž 15 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 17

Zlatý záchranářský kříž 17 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 19

Zlatý záchranářský kříž 19 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 22

Zlatý záchranářský kříž 22 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 24

Zlatý záchranářský kříž 24 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 25

Zlatý záchranářský kříž 25 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 27

Zlatý záchranářský kříž 27 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 26

Zlatý záchranářský kříž 26 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 23

Zlatý záchranářský kříž 23 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 21

Zlatý záchranářský kříž 21 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 20

Zlatý záchranářský kříž 20 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 18

Zlatý záchranářský kříž 18 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 16

Zlatý záchranářský kříž 16 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 4

Zlatý záchranářský kříž 4 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 2

Zlatý záchranářský kříž 2 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 5

Zlatý záchranářský kříž 5 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 6

Zlatý záchranářský kříž 6 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 7

Zlatý záchranářský kříž 7 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 8

Zlatý záchranářský kříž 8 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 9

Zlatý záchranářský kříž 9 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 10

Zlatý záchranářský kříž 10 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 11

Zlatý záchranářský kříž 11 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 12

Zlatý záchranářský kříž 12 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 13

Zlatý záchranářský kříž 13 

Detailní náhled

Zlatý záchranářský kříž 14

Zlatý záchranářský kříž 14 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem