HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úsek prevence znovu uspořádal odborný seminář

HZS Libereckého kraje, konkrétně příslušníci zařazení na úseku prevence (oddělení a pracoviště stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru) letos opět uspořádali vlastní seminář s názvem „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB“. 

Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 7. června 2022 v přednáškovém sále Krajské nemocnice Liberec, a.s. Vzhledem k předchozím vynechaným ročníkům z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nejen v České republice bylo v letošním ročníku dostatečné množství materiálů k prezentování.

Příjemným překvapením byl celkový počet 158 účastníků, a to zejména z řad projektantů, zástupců stavebních úřadů, samotných příslušníků HZS nebo osob odborně způsobilých na úseku požární ochrany.

V prvních ročnících tohoto semináře se pořádala jen dopolední část pro projektanty požární bezpečnosti. Od roku 2013 byl přidán i odpolední blok pro osoby odborně způsobilé a techniky v požární ochraně. Letošní ročník rozšířil témata požární bezpečnosti staveb částečně i do odpoledního bloku. Návštěvnost byla velmi vysoká a předčila všechna očekávání, což je pro HZS Libereckého kraje pozitivní zpětná vazba a motivace pro příští ročník.

V rámci semináře byly prezentovány zejména tyto změny právní úpravy z oblasti požární bezpečnosti staveb:

  • zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 12. 2021;
  • nová vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s účinností od 11. 12. 2021;
  • připravované nové znění normy ČSN 730838 Požární bezpečnost staveb. Hromadné garáže;
  • sjednocený výklad problematiky větrání chráněných únikových cest podle platné normy ČSN 730802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty), resp. ČSN 730804 (Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty).

Velké poděkování patří všem interním i externím přednášejícím, zejména Ing. Petru Boháčovi, který již poněkolikáté přednesl prezentaci novinek ze souboru požární bezpečnosti staveb přímo z pozice jejího autora, což bylo účastníky kladně hodnoceno. Dále vystoupil odborník pro větrání chráněných únikových cest Ing. Stanislav Toman. Kromě příslušníků HZS Libereckého kraje se na prezentacích podílelo i MV - generální ředitelství HZS ČR, a to konkrétně ředitel odboru prevence plk. Ing. Michal Valouch. V neposlední řadě děkujeme Krajské nemocnici Liberec, a.s., která již poosmé bezplatně poskytla svůj přednáškový sál a bez jejíž spolupráce by se tento seminář ve své současné podobě nemohl uskutečnit. Nelze rovněž opomenout služby KNL Cateringu, který pro všechny účastníky i přednášející připravil výborné občerstvení.

Všem přednášejícím velmi děkujeme za jejich příspěvky a budeme se těšit na spolupráci v rámci organizace příštího ročníku naplánovaného na červen 2023.

Seminář podpořily společnosti: IQ Servis.cz, s.r.o., Praha; UNIARCH CZ spol. s r.o., Liberec; WARD Safety s.r.o., Praha.

Spoluorganizátoři: Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Oblastní kancelář Liberec, ČKAIT.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová

Foto: HZS LK

Odkazy do noveho okna

Seminář

Seminář 

Detailní náhled

Seminář

Seminář 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem