HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tísňová komunikace prostřednictvím SMS

Složky IZS tímto plní zákonnou povinnost (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2022, která zahrnuje příjem tísňové komunikace formou volání a zasílání zpráv SMS.

Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno pro všechny občany, primárně však pro osoby se zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními schopnostmi.

Osoby se zdravotním postižením si mohou stáhnout Žádost o zařazení do seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy. Tento seznam je veden Hasičským záchranným sborem podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.

Výhodou zařazení do seznamu osob je, že operátor linky 112 bude mít v případě tísňové komunikace formou SMS potřebné informace o osobě, která tento způsob komunikace využije. Mezi takové informace patří celé jméno volajícího, adresa jeho pobytu a dále rozsah jeho postižení.

V případě, že budete žádost podávat elektronicky:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • opatřete dokument Vašim elektronickým podpisem,
 • zašlete do datové schránky nejlépe Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že budete žádost podávat listině poštou:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • na poště souhlas se zpracováním osobních údajů před pracovníkem pošty podepište a podpis nechte ověřit,
 • žádost o zařazení a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete nejlépe na adresu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že chcete žádost podat osobně:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zajděte nejlépe na podatelnu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná,
 • na podatelně souhlas se zpracováním osobních údajů opatřete podpisem.  

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.docx

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.pdf

vytisknout  e-mailem