Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XV ČÍSLO 10/2016

V první části POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete článek o hašení požáru motorové lodi na Dalešické přehradě. Projdeme si historií předpisů o hořlavých kapalinách. O kartách pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí se dozvíte v části INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. Dále se dočtete o projektu, jehož prostřednictvím získal HZS ČR techniku, technologii a prostředky pro efektivní zásah. Na spolupráci psychologické služby HZS ČR a Moldavska se zaměříme na následující stránce. Připravili jsme poznatky z konference k řízení bezpečnosti pro evropské společenství. Nahlédneme do základního přehledu z oblasti vzdělávání dospělých. V INFORMACÍCH představujeme vítězku Miss Tatra 2016 ze Zbirožského hasičského tatrování, kde se křtila první knížka hasičských pohádek. Začíná hlasování o jednotku a sbor dobrovolných hasičů obce v anketě „Dobrovolní hasiči roku“. Sportovní část časopisu naplnily mj. události z MS v požárním sportu v Ostravě a 45. mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR.  

Dne 2. července 2016 došlo na Dalešické přehradě v zátoce Lavičky k požáru motorové lodi. Pěti lidem posádky se podařilo včas dostat na břeh do bezpečí. Hasiči požár uhasili ve spolupráci se členy Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Vodní hladina únikem provozní kapaliny lodi znečištěna nebyla.

Požár motorové lodiPožár motorové lodi

V 16.59 hodin byl požár ohlášen na KOPIS HZS Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že od oznamovatele nebylo možné zjistit velikost lodi a počet osob na palubě, vyhlásil KOPIS 2. stupeň požárního poplachu a vyslal na místo události pět jednotek PO a současně kontaktoval stálou službu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Třebíč, p.s. (dále jen „VZS“), která po dobu letních měsíců sídlí na uvedeném vodním díle.

Průběh zásahu

Jako první se na místo zásahu dostavila jednotka SDH obce Třesov v 17.14 hodin, v 17.15 hodin téměř společně jednotky ze stanic Náměšť nad Oslavou a Hrotovice HZS Kraje Vysočina a v 17.27 hodin jednotka vojenského útvaru letiště Náměšť nad Oslavou. Průzkumem bylo zjištěno, že požár motorové lodi je již ve třetí fázi. Kompletní posádka lodi - celkem pět osob a dva psi doplavali na břeh přehrady a byli pouze v šoku, ale bez těžších zranění. Od posádky bylo zjištěno, že na lodi se nenacházely žádné tlakové lahve a bylo tam přibližně 80 litrů provozních kapalin (olej, PHM). V době příjezdu jednotek PO u břehu kotvil člun VZS s obsluhou, který v letních měsících zajišťuje bezpečnost plavců v kempu Hartvíkovice a může být na základě dohody o plánované pomoci využit pro potřeby zásahu složek integrovaného záchranného systému. Posádka hořící lodi byla do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v péči zdravotníka VZS. Po ošetření posádky zdravotníci převezli tři její členy do nemocnice Třebíč.

Hašení probíhalo přímo na voděHašení probíhalo přímo na vodě

Velitel zásahu dále rozhodl o využití člunu VZS k provedení hasebních prací na hořící lodi. Vzhledem ke vzdálenosti lodi od břehu bylo nutné hasit přímo z hladiny, a to v co nejkratším čase, aby nedošlo k prohoření trupu lodi a jejímu potopení, nebo k neřízené plavbě lodi ke břehu vlivem větru a následnému přenesení požáru na břehový porost. Na člun VZS bylo naloženo potřebné hasicí vybavení – plovoucí čerpadlo, přechody B/C, krátká hadice B (plnička), přiměšovací tubus s kartuší, kombinovaná proudnice, trhací hák a lano. Posádku „hasební“ lodi tvořili tři příslušníci HZS Kraje Vysočina a obsluha plavidla – člen VZS. Výrazným pozitivem byla sklápěcí čelní rampa člunu, která usnadňovala manipulaci a spouštění čerpadla na hladinu. I přesto však došlo při spouštění plovoucího čerpadla na hladinu k ponoření sání čerpadla, takže se hasiči museli vrátit zpět ke břehu a použít plovoucí čerpadlo z druhého zásahového vozidla HZS Kraje Vysočina. Po opětovném návratu k hořící lodi bylo již zahájeno hašení jedním C 52 proudem. Hašení komplikoval neustálý pohyb lodi po hladině způsobený tlakem hasiva. Z uvedeného důvodu bylo nutné pohyb „hasícího“ člunu kopírovat s hořící lodí a současně stále „hasící“ člun držet na návětrné straně. Pohyb „hasícího“ člunu byl však komplikován tažením plovoucího čerpadla, které má tendenci potápět se i při nízkých rychlostech pohybu po hladině. Celý hasební zásah trval přibližně 10 minut.

Po likvidaci požáru bylo torzo motorové lodi zachyceno trhacím hákem a přivlečeno za člunem VZS ke břehu, kde bylo navijákem CAS vytaženo na břeh. Zde bylo provedeno úplné dohašení všech skrytých ohnisek v lodi. Během dohašovacích prací byl z trupu vyplaven zbytek provozních kapalin, proto byl na místo události velitelem zásahu vyžádán technický chemický automobil ze stanice Třebíč HZS Kraje Vysočina a byla provedena likvidace provozních kapalin na břehu přehrady. Únik provozních kapalin na hladinu přehrady zjištěn nebyl.

Příčina požáru

Místo zásahuMísto zásahu

Příčinou požáru lodi se jako nejpravděpodobnější varianta jeví únik hořlavých par z aerosolového spreje k mazání o objemu 700 ml, který byl umístěn ve vodotěsné skříni středového boxu pod kormidlem, kde byla rovněž akumulátorová baterie a přístrojová deska člunu. V tomto prostoru došlo k vytvoření výbušné směsi hořlavých par spreje se vzdušným kyslíkem v koncentračních mezích. K iniciaci par došlo v důsledku pokusu o start motoru člunu, a to zajiskřením ve spínací skříňce, nebo na svorkách akumulátorové baterie. V době před výbuchem chtěl majitel znovu nastartovat člun.

Pozitiva

  • událost vznikla na jednom z mála pro techniku přístupných míst přehrady Dalešice, pláži Lavičky,
  • použití člunu s plochým dnem a sklopnou přídí,
  • dobrá spolupráce s VZS ČČK Třebíč, p.s. Podobný typ zásahu byl nacvičován dne 2. června 2016 při taktickém cvičení IZS s námětem poškození lodi na hladině dotčeného vodního díla.

Negativa

  • nevhodné vybavení pro hašení z člunu, absence malého snadno přenosného požárního čerpadla s dostatečným výkonem (plovoucí čerpadlo bylo nouzovým řešením),
  • nedostatečný signál mobilní sítě v místě zásahu.

 

nstržm. Ing. Jiří ŠLECHTA, HZS Kraje Vysočina,
foto archiv HZS Kraje Vysočina

 

vytisknout  e-mailem