HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro veřejnost

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je v oblasti správních činností na úseku požární ochrany správním orgánem prvního stupně, tzn. že v rámci správního řízení rozhoduje na základě zákona o požární ochraně ve vymezených oblastech.
Jedná se především o řešení správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob a přestupků fyzických osob. Příslušné skutkové podstaty, jakož i možnosti postihů (pokut) a podmínky pro jejich ukládání a vymáhání jsou definovány zákonem o požární ochraně. Součástí správních činností HZS krajů je vyřizování stížností.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje za podmínek stanovených zákonem o požární ochraně rozhoduje také o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti a zastavení provozu.
Významnou oblastí rozhodovací pravomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve vztahu k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je rozhodování na základě zákona o požární ochraně ve věcech týkajících se jejich správného začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí jimi provozovaných činností, schvalování předložených posouzení požárního nebezpečí, a dále určuje zřízení jednotky hasičského sboru podniku a požární hlídky. Na základě ustanovení zákona o požární ochraně pak též v případě pochybností rozhoduje o zpracování dokumentace požární ochrany a jejím rozsahu.

vytisknout  e-mailem