HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro veřejnost

Na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování spolupracuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje s orgány kraje a dalšími úřady zejména v následujících oblastech:
  • zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
  • zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
  • zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
  • kontrola plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
  • koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
  • zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem,
  • sjednocování postupů a koordinace územních správních úřadů při zabezpečování úkolů v oblastech varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva,
  • zabezpečování některých úkolů a koordinace činností souvisejících s přípravou obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události.

Vzhledem ke skutečnosti, že obce plní úkoly na úseku požární prevence podle zákona o požární ochraně především v samostatné působnosti, je stěžejní oblastí spolupráce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s obcemi metodická pomoc a plnění koordinačních úkolů při zabezpečování povinností obcí stanovených zákonem o požární ochraně. Tato metodická pomoc se projevuje zejména při zpracování stanovené dokumentace požární ochrany, podkladů pro vydání obecně závazných vyhlášek obcí (požárních řádů, podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob) a při organizování preventivně výchovné činnosti. V této souvislosti je nezbytné připomenout účinnou a trvalou spolupráci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany.

vytisknout  e-mailem