HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro složky IZS

Informace k zařazení, vyřazení a aktualizaci údajů vozidel složek IZS v Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti

Dne 4. 2. 2016 byl vydán pokyn č. 8  generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti (dále jen "Seznam").

Zařazení vozidla složky IZS a obce do Seznamu

Vozidla složek IZS, která splňují podmínku zvláštního předpisu 1) pro udělení výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu, se do Seznamu zařazují na základě žádosti o zařazení vozidla do Seznamu (dále jen „žádost o zařazení“). Žádost o zařazení se předkládá HZS kraje.

Žádost o zařazení obsahuje poučení, identifikační údaje složky IZS, seznam vozidel, u kterých se žádá o zařazení do Seznamu. Žádost o zařazení vozidel složky IZS potvrzuje svým podpisem statutární zástupce složky IZS.

Vyřazení vozidla ze Seznamu

Dojde-li u vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti ke změně údajů rozhodných pro přiznání této výjimky a vozidlo nadále nesplňuje podmínky zvláštního předpisu 1) , držitel vozidla tuto skutečnost bezodkladně oznámí HZS kraje – formulář Žádost o vyřazení vozidla ze Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti.

Aktualizace údajů o vozidle s výjimkou z pojištění z odpovědnosti

V případě, že u vozidla s výjimkou z pojištění z odpovědnosti dochází ke změně údajů držitele, typu a druhu vozidla nebo RZ, ale vozidlo nadále zůstává zařazeno v Seznamu a nadále splňuje podmínky zvláštního předpisu 1) (např. převod vozidla jiné složce IZS v rámci kraje, změna RZ), není jej nutné vyřazovat ze Seznamu

Ke dni vzniku změny údajů držitele, typu a druhu vozidla nebo RZ se pro uvedené vozidlo vyplní nová žádost o zařazení s vyznačením aktualizovaných údajů a zašle na HZS kraje.

Nové formuláře žádostí:

1) § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vytisknout  e-mailem