HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy

Projekt  HASÍK

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nabízí v rámci své preventivně výchovné činnosti pro žáky základních škol vzdělávací a výukový program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Program je určen především pro žáky 2. a 6. tříd základních škol, přičemž obsah a forma přednášených informací je přizpůsoben jejich věku.  

Úkolem je seznámit žáky se základy požární ochrany osob a ochrany obyvatelstva, přiblížit žákům práci příslušníků HZS, informovat je o možných rizicích z hlediska požární ochrany a způsobech ochrany proti nim. Součástí programu jsou i praktické ukázky chování za mimořádných situací, včetně ukázky vybavení příslušníků HZS. 

Doba trvání výuky je stanovena přibližně na dvě vyučovací hodiny pro jednu třídu, s možností následné exkurze žáků na hasičské stanici.
Tento vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR.

Další informace o nabízeném programu můžete získat na internetových stránkách www.hasik.cz .

V případě, že má Vaše škola o nabízený vzdělávací program zájem, kontaktujte koordinátora na jednotlivých územích

Na územním odboru Olomouc vám poskytne bližší informace:
Klára Beranová , e-mail klara.beranova@hzsol.cznebo tel. 950 770 341

Na územním odboru Prostějov vám poskytne bližší informace:
Alice Zapletalová , e-mail alice.zapletalova@hzsol.cz nebo tel. 950 775 057

Na územním odboru Přerov vám poskytne bližší informace:
Petra Maléřová , e-mail petra.malerova@hzsol.cz nebo tel. 950 781 165

Na územním odboru Šumperk vám poskytne bližší informace:
Pavlína Nováková , e-mail pavlina.novakova@hzsol.cz nebo tel. 950 785 157

Na územním odboru Jeseník vám poskytne bližší informace:
Matěj Stýskala , e-mail matej.styskala@hzsol.cz nebo tel. 950 791 155

Příručka "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" a další podklady k výuce témat ochrany člověka

Děti si často neuvědomují následky, které mohou svým jednáním způsobit. Ke snížení možnosti vzniku požáru z neznalosti možných důsledků je důležité preventivně výchovné vzdělávání dětí zejména školního věku.

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tématika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ (jejímiž autory jsou Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka a Mgr. Miroslav Piňos), určené učitelům základních a speciálních škol. V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.

 Příručka byla vydána v 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky. Předpokládáme, že příručka "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" bude pro učitele dobrou pomůckou k tomu, aby přístupnou formou mohli svým žákům přiblížit nejen širokou oblast požární ochrany, ale i některé další oblasti, se kterými se mohou ve svém životě setkat.

Příručka [pdf, 1,52 MB]

Vzdělávací kurz pro pedagogy - Ochrana člověka za mimořádných událostí a běžných rizik

Na základě spolupráce mezi Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR byl vytvořen metodický materiál pro učitele základních škol, kteří se zabývají výukou problematiky ochrana člověka za mimořádných událostí.

Materiál "Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách" reaguje na současné vzdělávací dokumenty (rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání), kdy je uvedená problematika rozložena do několika vzdělávacích oblastí.  Materiál funguje jako vhodná pomůcka k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.

Na stránkách generálního ředitelství je celý materiál ke stažení.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nabízí vzdělávací kurz s tématikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je začleněn do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzy provádí příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří účastníkům kurzů představí problematiku ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, konkrétní zařazení problematiky v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední vzdělávání, publikace a učebnice k dané problematice a Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Současně představí příklady dobré praxe.

Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu získají osvědčení o absolvování, akreditován MŠMT.

V případě zájmu o uvedený kurz kontaktujte prosím por. Kláru Beranovou DiS. na e-mail klara.beranova@hzsol.cz , tel. 950 770 341, nebo navštivte stránky NIDV. Každoročně připravuje dva kurzy v jarním a podzimním termínu.

vytisknout  e-mailem