HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Průběh signálu "všeobecná výstraha" 

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Průběh signálu u rotační sirény  

rotacni.jpg rotacni_schema.jpg

Všeobecná výstraha (mp3)

 

Průběh signálu u elektronické sirény 

elektronicka.jpg elektronicka_schema.jpg

Všeobecná výstraha (mp3)

 

Verbální informace

Verbální informace (mp3)

 

Následně probíhá informování např. rozhlasem, televizí, obecním rozhlasem,  u elektronických sirén verbální informací , vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

>>> Co dělat když zazní signál "Všeobecná výstraha" >>>

Na základě potřeby je prováděno technické ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. To se  provádí v Olomouckém kraji každou první středu v měsíci ve 12.10 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním  tónem  (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).  V ostatních krajích České republiky probíhá tato zkouška obvykle ve 12.00 hodin. O této skutečnosti se obyvatelé dozvídají z hromadných informačních prostředků. 

Průběh signálu "zkouška sirén" 

zkouska_siren_JPG.jpg

 

 

 

Průběh signálu u elektronické sirény

zkouška sirén _elektronická (mp3)

 

Průběh signálu u rotační sirény

 zkouška sirén_ rotační (mp3)

 

Verbální informace

verbální informace (mp3) 

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ,"HO-ŘÍ"... po dobu jedné minuty.

 

Průběh signálu "požární poplach"

Rotační siréna

rotacni2.jpgrotacni2_schema.jpg 

požární poplach_rotační (mp3)

 

Elektronická siréna

elektronicka2.jpg elektronicka2_schema.jpg

požární poplach_elektronická (mp3)

 

Verbální informace

verbální informace (mp3)

vytisknout  e-mailem