HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro občany

  • Požární prevence
  • Ochrana obyvatelstva
  • Krizové řízení

Požární prevence

Ochrana obyvatelstva

Chování při mimořádných událostech z pohledu ochrany obyvatelstva

Varování - druhy sirén a signálů, audio ukázky...

Evakuace- pojem evakuace, typy, upřednostněné skupiny obyvatelstva...

Úkryty - kryty CO, jaké existují druhy, jak postupovat, když chce vlastník kryt zrušit.....

Prostředky individuální ochrany - improvizovaná ochrana v zamořeném prostředí

Nález nebezpečné látky - jak se k nálezu chovat, obdržení podezřelé zásilky...

Nebezpečné ohrožující látky - výskyt nebezpečných látek na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji, účinky jednotlivých látek, způsob ochrany...

ÚO Olomouc - ÚO Prostějov - ÚO Přerov ÚO Šumperk - ÚO Jeseník

PODPŮRNÁ PORADENSKÁ LINKA PRO OBČANY V TÍSNI

Psychologové MV zřídili centrální podpůrnou poradenskou linku. Určená je lidem, kteří byli zasaženi letošními povodněmi nebo se jimi cítí ohroženi.
Cílem linky je psychologická podpora, krizová intervence, zprostředkování a přenos informací, zprostředkování kontaktů na další pomoc.
Linka je určena jak zasaženým občanům, tak i zástupcům obcí a zasahujícím členům IZS.
Lidé mohou telefonovat na nonstop telefonní číslo: 974 834 788.

ZÁPŮJČKA VYSOUŠEČŮ ZDIVA

HZS Olomouckého kraje může vysoušeče zdiva půjčovat jen na základě žádosti obce pro osoby nezabývající se podnikáním a pouze za účelem odstranění následků mimořádné události. Vysoušeče nelze zapůjčit přímo fyzické ani právnické osobě. Zapůjčení vysoušeče se provádí sepsáním protokolu o předání/převzetí majetku a obec se zavazuje před vrácením vysoušeče zajistit provedení revize.
Fyzické osoby si mohou sjednat zapůjčení vysoušeče prostřednictvím humanitárních organizací, např. Arcidiecézní charity. Také některá města (např. Olomouc, Přerov, Prostějov) vlastní vysoušeče, které mohou občanům na základě jejich žádosti zapůjčit.

Krizové řízení

vytisknout  e-mailem