HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

INFORMACE PODLE § 11 ZÁKONA Č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) zpracovává osobní údaje osob, které se nacházejí v areálu chráněném kamerovým systémem.

Rozsah zpracování osobních údajů: Kamerový systém zaznamenává pouze vizuální podobu osob, zvuk není nahráván. K likvidaci osobních údajů dochází vymazáním záznamu po sedmi kalendářních dnech.

Účel zpracování osobních údajů: Kamerový systém je provozován za účelem ochrany majetku ČR, se kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit. Chrání jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, což je povinnost vyplývající z ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel osobních údajů: Osobní údaje z kamerového systému zpracovává výlučně HZS Kraje Vysočina. Bližší podmínky zpracovávání osobních údajů jsou stanoveny v pokynu ředitele HZS Kraje Vysočina.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny: HZS Kraje Vysočina nezpřístupňuje osobní údaje třetím osobám. Výjimkou je použití záznamů pro účely trestního, správního či občanskoprávního řízení.

vytisknout  e-mailem