SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o zpracování osobních údajů osob vstupujících do objektů, areálů Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany sděluje, že v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovává osobní údaje osob vstupujících do objektů a areálů, které užívá k zabezpečení svých činností, neboť zpracování těchto údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Účelem tohoto zpracování je zájem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany na bezpečnostní ochraně objektů, areálů (tj. činnosti spojené s ochranou a obranou objektů, areálů; činnosti spojené s ochranou života a zdraví osob a předmětů chráněného zájmu).

Za uvedeným účelem provozuje Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v objektech, areálech kamerové systémy zaznamenávající podobu, chování a další vizuální prvky osob, které vstupují do příslušných objektů nebo se pohybují v příslušných areálech.

 Při vstupu do objektu je zároveň vedena evidence návštěv v rozsahu těchto údajů vztahujících se k této osobě:

  • jméno/a, příjmení vstupující osoby
  • číslo průkazu totožnosti (zejm. občanský průkaz, cestovní pas)
  • časové údaje o zahájení a ukončení návštěvy

Pokud dojde k ohrožení nebo porušení oprávněných zájmů Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, budou nezbytné osobní údaje předány příslušnému orgánu veřejné moci.

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 64122654
ID datové schránky: bi3aa9z

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
pplk. Ing. Martina Rosenbaumová

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 14
Tel.: +420 950 819 775
e-mail: martina.rosenbaumova@grh.izscr.cz


aktualizováno: 25.08.2020

vytisknout  e-mailem