HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2015 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

V průběhu roku 2015 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob1 celkem 1 371 kontrolních akcí. Příslušníci oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů provedli 130 komplexních kontrol (KK), 1 110 tematických kontrol (TK), 23 kontrolních dohlídek (KD) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 108 úkonů předcházejících kontrole (ÚPK).

vytisknout  e-mailem