HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2017 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

V průběhu roku 2017 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob1 celkem 1 264 kontrolních akcí. Příslušníci na úseku prevence provedli 120 komplexních kontrol, 953 tematických kontrol, 1 kontrolní dohlídku a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 190 úkonů předcházejících kontrole.

vytisknout  e-mailem