HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2016 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

V průběhu roku 2016 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob celkem 1 344 kontrolních akcí. Příslušníci oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů provedli 120 komplexních kontrol (KK), 1 006 tematických kontrol (TK), 2 kontrolní dohlídky (KD) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 216 úkonů předcházejících kontrole (ÚPK). Dále byly provedeny 3 kontroly obcí v přenesené příp. samostatné působnosti.

vytisknout  e-mailem