HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o projektu Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah

Dne 28.8. 2015 byla v požární stanici HZS Ústeckého kraje v Ústí nad Labem - Všebořicích slavnostně předána technika, technologie a prostředky spolufinancované z fondů Evropské unie. 

technika-mimoradky.png

Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého pro efektivní zásah („Efektivní zásah“) byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
V Integrovaném operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah vyčleněno 255 mil. Kč. Projekty jsou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů
ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).
Hlavním cílem projektu Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku
a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.
Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
Výstupem projektu je pořízená technika, technologie a prostředky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).
Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.
Projektem HZS Ústeckého kraje byla pořízena následující technika a prostředky:
Velitelský automobil, dopravní automobil, užitkový automobil, tlakové lahve k IDP, protichemické ochranné oděvy typu 1a, zásahový radiometr, mobilní infračervený spektrometr, pračka a sušič, celokovová loď s motorem a přívěsem pro přepravu, termokamera pro hasiče, prostředky statického zabezpečení budov - sada, těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody.

Obdobné projekty byly realizovány v ostatních krajích v gesci dalších hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru HZS ČR. Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 

Odkazy do noveho okna

Efektivní zásah foto (10)

Efektivní zásah foto (10) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (12)

Efektivní zásah foto (12) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (14)

Efektivní zásah foto (14) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (16)

Efektivní zásah foto (16) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (21)

Efektivní zásah foto (21) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (28)

Efektivní zásah foto (28) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (30)

Efektivní zásah foto (30) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (33)

Efektivní zásah foto (33) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (34)

Efektivní zásah foto (34) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (35)

Efektivní zásah foto (35) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (36)

Efektivní zásah foto (36) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (42)

Efektivní zásah foto (42) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (44)

Efektivní zásah foto (44) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (46)

Efektivní zásah foto (46) 

Detailní náhled

Efektivní zásah foto (7)

Efektivní zásah foto (7) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem