HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o kontrolách

Publikováno: 3. 1. 2020 

Obecná informace o výsledcích kontrol (§ 26 kontrolního řádu) realizovaných  v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení na území Moravskoslezského kraje v roce 2019

Na území Moravskoslezského kraje byly v roce 2019 realizovány kontroly v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“). Provádění kontrol se řídilo zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V rámci prověřování krizové připravenosti včetně plnění opatření ochrany obyvatelstva bylo provedeno celkem 86 kontrol dle krizového zákona, z toho 9 kontrol u obcí s rozšířenou působností, 60 kontrol u obcí, 17 kontrol u územních správních úřadů a právnických osob a podnikajících fyzických osob. Opatření k nápravě byla uložena u jednoho územního správního úřadu, ostatní kontrolované subjekty plní úkoly z krizového zákona.

Dle zákona o IZS byly provedeny kontroly u 10 provozovatelů nakládajících s nebezpečnými látkami. U žádné kontroly nebyla stanovena opatření k nápravě. Dle zákona o IZS bylo rovněž provedeno 19 kontrol u vlastníků stálých úkrytů, přičemž na základě těchto kontrol nebyl z evidence Hasičského záchranného sboru vyřazen žádný stálý úkryt.

vytisknout  e-mailem