Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o konci výjimky z použití zimních pneumatik na vozidlech jednotek požární ochrany

10. 9. 2021 (RK) - V návaznosti na přechodná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), Vás informujeme o blížícím se konci výjimky z povinnosti užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích vozidlo vybavené zimními pneumatikami podle § 40a zákona o silničním provozu, na vozidlech jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3500 kg. Tato výjimka končí dne 31. 10. 2021. 

 

Od 1. 11. 2021 bude možné užít při jízdě na pozemních komunikacích v období stanoveném v §40a zákona o silničním provozu pouze vozidla vybavená zimními pneumatikami (s označením minimálně M+S).  Většina nových vozidel a pneumatik tyto podmínky splňuje a není potřeba žádného zásahu a investice. Problematická mohou být některá starší vozidla, například typu TATRA 138, TATRA 148 a ŠKODA 706 RTHP. U těchto starších typů vozidel bývají v technickém průkazu uvedeny pouze pneumatiky diagonální, které ovšem výše uvedenou podmínku nesplňují, neboť výrobci diagonální pneumatiky v „zimním“ provedení nedodávají. Na vozidla je tedy nutné použít zimní pneumatiky radiální, které však často nejsou zapsány v technickém průkazu uvedených starších typů vozidel.

Tatra 138_2.jpg

Vzhledem k celkovému počtu těchto starších typů vozidel u jednotek požární ochrany v celé ČR, proběhla ze strany MV-GŘ HZS ČR jednání s výrobci vozidel, na základě, kterých byly pro uvedené typy získány dokumenty potřebné pro možnost zapsání radiálních pneumatik do technického průkazu vozidel. U vozidel TATRA je to „prohlášení výrobce“, u vozidel ŠKODA 706 pak „protokol o kontrole montáže kol“. Na základě těchto dokumentů mohou obce, jako zřizovatelé jednotek a vlastníci dotčených vozidel, požádat na příslušném odboru dopravy o zápis uvedených typů radiálních pneumatik do technického průkazu, čímž jim bude umožněno splnění podmínky užití zimních pneumatik na uvedených typech vozidel.

V příloze přikládáme dokumenty potřebné pro provedení zápisu do technických průkazů vozidel TATRA a ŠKODA 706.

Současně sdělujeme, že použití uvedeného postupu u vozidel na podvozcích AVIA a PRAGA aktuálně prověřujeme a případné závěry a dokumenty pro provedení zápisu do technických průkazů budou k dispozici pravděpodobně již do konce září.plk. Ing. Jakub Nebesář
odd. strojní a technické služby
sekce IZS a operačního řízení MV-GŘ HZS ČRFoto:
www.pozary.cz

vytisknout  e-mailem