HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace ke kontrolám provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Informace ke správnému postupu při kontrolách provozuschopnosti PBZ 

Vážení přátelé,

dne 25. října 2017 jsme Vám na semináři konaném na HZS Karlovarského kraje přislíbili, že se pokusíme zjistit bližší informace ke správnému postupu při kontrolách provozuschopnosti PBZ. Jak víte, tuto debatu vyvolal rozsudek Nejvyššího soudu České republiky vydaný 20. března 2017 pod č. 21Cdo1502/2016-138, ze kterého zkráceně řečeno vyplývá, že kontroly provozuschopnosti PBZ mohou provádět pouze osoby mající osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany (odborně způsobilé osoby a technici požární ochrany – OZO a TPO).

Dotazy k této problematice jsme vznesli v rámci celostátního instrukčně metodického zaměstnání konaného v listopadu 2017 v Brně. Zde ze strany příslušníků Generálního ředitelství HZS ČR zaznělo, že jsou si vědomí potíží, které nová aplikační praxe přinese, ale že znění rozsudku je jasné a že platí, že kontroly provozuschopnosti PBZ mohou skutečně provádět pouze odborně způsobilé osoby a technici požární ochrany.

Na to jsme se dotazovali, zda námi navrhovaný postup, který zazněl i na semináři, tedy aby OZO a TPO vytvořili vlastní doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ a doklady od odborných firem přiložili ke svým dokladům jako přílohy, je správný. Na to nám bylo odpovězeno, že k tomuto neexistuje jasné právní stanovisko.

Jak je z výše uvedeného textu patrné, nevraceli jsme se z Brna o nic chytřejší. Proto Vám nadále doporučujeme jít v zájmu co nejvyšší právní jistoty cestou, kterou jsme již navrhovali při semináři. Snažte se účastnit kontrol provozuschopnosti PBZ, vytvořte vlastní stručný doklad dle § 7 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci a doklady od odborných firem přiložte ke svému dokladu jako přílohu. Do svého dokladu uveďte, že technickou část kontroly jste provedli prostřednictvím odborné firmy. Domníváme se, že tak jasně deklarujete, že kontrola proběhla s Vaším vědomím, že jste se jí účastnili a že jste spolupracovali s odborníky, kteří mají znalosti a technické vybavení požadované výrobcem PBZ pro provedení takové kontroly (především u složitějších zařízení – EPS, SHZ apod.).

Myslíme si, že původním záměrem předpisů o požární ochraně bylo zabezpečit, aby PBZ byla provozuschopná a plnila svou funkci a to, kdo se o to postará, je až druhotné. Ve stejném duchu bude k problematice přistupovat i HZS Karlovarského kraje při svých kontrolách. Pokud se k problematice dozvíme nové informace, určitě se s Vámi o ně podělíme.

S pozdravem kpt. Dominik Štěpanovský

metodik kontrolní činnosti KŘ HZS Karlovarského kraje

vytisknout  e-mailem