HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k protipožárním dveřím

V souvislosti se zjištěním ČOI, které se týká požární odolnosti (neodolnosti) některých u nás prodávaných požárních dveří, jsme pro Vás připravili stručnou a jednoduchou informaci týkající se tohoto segmentu na našem trhu: 

 • požární dveře jsou typem stavební konstrukce, bránící šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích (zejména ve zdech a stěnách)
 • jejich úkolem je zabránit po určitou dobu šíření plamenů, kouře a také tepelného toku
 • požární dveře se dají rozdělit do několika skupin dle požární odolnosti. Požární odolnost je časový úsek, po který odolávají plamenům a vysokým teplotám. Základní stupnice požární odolnosti jsou určeny českými technickými normami a udávají se v minutách, a to v rozmezí 15 - 180 minut
 • požární dveře poskytují v závislosti na úrovni požárního rizika především dostatečně dlouhou dobu hlavně k evakuaci osob
 • každé dveře nacházející se zabudované ve stavbě musí být označeny nezničitelným štítkem a uvedením jejich parametrů

Tak jako všechny stavební konstrukce, tak i požární dveře se vyznačují těmito vlastnostmi:

 • celistvostí E
 • tepelnou izolací I
 • hustotou radiace z povrchu W
 • kouřotěsností S
 • samozavíracím zařízením C

Podle použitého materiálu je dělíme následujícím způsobem:

Třída DP1:
pouze nehořlavé nebo nesnadno hořlavé materiály s max. 5% organických látek

Třída DP2:
v době požadované požární odolností nezvyšují intenzitu požáru (nehoří), ale obsahují hořlavé hmoty, na nichž je závislá stabilita a únosnost konstrukce

Třída DP3:
v době požadované požární odolností hoří, a tím zvyšují intenzitu požáru. Jsou vyrobené z hořlavých hmot - nejčastěji dřevo

Příklad značení požárních dveří:
EI 30 DP3 C

 • hodnota EI - požáru bránící (vyšší cena)
 • hodnota 30 - 30 minut musí bránit požáru, aniž by se dostal na druhou stranu
 • hodnota DP3 - výrobek z hořlavých materiálů (např.: dřevo)
 • hodnota C - dveře vybavené samozavíračem, v případě dvoukřídlých dveří může být i požadován koordinátor postupného zavírání

To, že požární dveře nemají deklarovanou požární odolnost, znamená, že k přenosu požáru mezi požárními úseky dojde dříve, než bylo uvažováno při zpracovávání projektu stavby. To bude mít za následek jednak kratší čas na provedení bezpečné evakuace osob z objektu a dále i na rychlost šíření požáru, z čehož opětovně vyplývá ohrožení životů a zdraví osob zdržujících se v objektu.

plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek úseku PCNP

vytisknout  e-mailem