HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k připojování elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany

Společnost PATROL group, s.r.o., je na základě smluvních vztahů s HZS Středočeského kraje, který zabezpečuje službu PCO u HZS Středočeského kraje, oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení na tento pult. 

V roce 2006 byla podepsána mezi HZS Středočeského kraje a firmou PATROL group, s.r.o., smlouva o spolupráci, která řeší problematiku PCO u HZS Středočeského kra­je.

Tato smlouva řeší základní požadavky HZS na funkce PCO, tzn. kromě jiného řeší:

 • přenos informace z PCO do informačního systému Výjezd tak, aby operační střediska HZS mohla vysílat síly a prostředky na místo události,
 • záložní provoz pultu PCO a servis pultu PCO,
 • zadávání, udržování a odpovědnost za informace potřebné pro obsluhu pultu a informačního systému „Výjezd“,
 • zkoušky a revize EPS tak, aby těmito činnostmi bylo operační středisko co nejméně zatěžováno,
 • pravidla pro připojování objektů k pultu a oprávnění firmy Patrol k uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení.

  Na základě této smlouvy pak byl na náklady společnosti Patrol zprovozněn systém, který zabezpečuje službu PCO u HZS Středočeského kraje a stanovena „vzorová smlouva“ pro zájemce o připojení na pult PCO.


Základní technické informace:

Základem služby PCO u HZS Středočeského kraje jsou produkty firmy NAM system, a.s. Z toho pak vyplývá pro projektanty nutnost navrhovat řešení EPS tak, aby zařízení dálkového přenosu mohlo s pultem spolupracovat.

Ze vzorové smlouvy pak vyplývají základní požadavky na zabezpečení:

 • u objektů se schválenou EPS zpracování dodatku k projektu EPS se souhlasným stanoviskem HZS (k projektu),
 • nebo v případě nového objektu zpracování projektu EPS, včetně zařízení dálkového přenosu se souhlasným stanoviskem HZS (k projektu) a dále vydání konečného souhlasu HZS k připojení na PCO,
 • zpracování srozumitelného návodu k zajištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru,
 • zpracování prvotní informace k zásahu v rozsahu minimálně operativní karty,
 • zavedení generálního klíče (zavedení HZS odsouhlaseného způsobu odemykání vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách, do prostor vybavených hlásiči EPS a dalších požárně bezpečnostních zařízení),
 • zajištění přístupu ke klíčovému trezoru v případě vyhlášení poplachu EPS (pamatovat např. na automatické otvírání příjezdové brány u oplocených objektů nebo areálů).


Závěr:
Všichni zájemci o připojení se mohou obracet přímo na firmu PATROL group, s.r.o, a ta je oprávněna řešit veškerou problematiku připojení na pult PCO umístěný u HZS Středočeského kra­je.

Kontaktní osoby společnosti PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, Jihlava
Jakub Duba, e-mail: duba@patrol.cz, tel. 607 998 895
Ing. Ivan Niesyt, e-mail: niesyt@patrol.cz
Bližší informace na stránkách PATROL (nové okno)

vytisknout  e-mailem