HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace IROP

Informujeme vás, že dne 20. června 2023 byla vyhlášena 61. výzva IROP - HASIČI – SC 5.1(CLLD) na předkládání projektů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

• výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

• pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

• vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+, Příručka pro práci v MS2021+ na adrese http://www.irop.mmr.cz/cs/..

Případné další informace na www.hzscr.cz

nebo na HZS Jihočeského kraje zodpoví kpt. Ing. Pavel Hanus, tel. 950230128, e-mail: pavel.hanus@jck.izscr.cz

vytisknout  e-mailem