HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž zejména jedná a rozhoduje HZS Olomouckého kraje

  • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
  • zákon č 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  


Předpisy upravující poskytování informací veřejnosti:

  • čl. 17 Listiny základních práv a svobod,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem