HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací

Podle § 5 odst. 1 písm. g) a §18 zákona č. 106/1999 Sb. je Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje povinen vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., jež obsahuje následující údaje:

  1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zák. č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
  4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
  5. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
  6. další informace, vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,

Výroční zpráva 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem