HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úhrada nákladů za poskytování informací a

sazebník

HZS Olomouckého kraje je oprávněn žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, HZS Olomouckého kraje žádost odloží.

Výše úhrady bude žadateli vyčíslena podle dále uvedeného sazebníku. 

Sazebník úhrad věcných nákladů v souvislosti s poskytováním informací
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje

Úkon

Kč/stránka

Tisk nebo kopírování A4 černobíle jednostranné/oboustranné

1,50 / 2,00

Tisk nebo kopírování A3 černobíle jednostranné/oboustranné

3,00 / 5,00

Tisk nebo kopírování A4 barevné jednostranné/oboustranné

30,00 / 40,00

Tisk nebo kopírování A3 barevné jednostranné/oboustranné

40,00 / 80,00

1ks nenahrané CD (vyžaduje-li tuto formu žadatel)

Dle skutečných nákladů cca 30 Kč / CD

Jiné kopírování a filmování – např. videozáznam

 (vyžaduje-li tuto formu žadatel)

Dle skutečných nákladů

Poštovné

Dle druhu zásilky

Balné:

Obálka A6

Obálka A5

Obálka A4

Obálka protinárazová na CD

Dle aktuálního ceníku

kancelářských potřeb

Další věcné náklady

Dle charakteru poskytované informace, HZS Olomouckého kraje sdělí výši nákladů předem

Osobní náklady

(Přesáhne-li doba vyhledání a zpracování informace 1 hodinu)

150 Kč / za každou i započatou hodinu

 
Je-li požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané HZS Olomouckého kraje nebo HZS České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Nepřesáhne-li částka úhrady za poskytnutí informací jednomu žadateli 50,- Kč, může ji HZS Olomouckého kraje poskytnout zdarma, a to na základě návrhu žadatele nebo i bez návrhu.

vytisknout  e-mailem