HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Technická pomoc
Dne 20.července 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se potvrzení události ze dne 30.3.2015, vedené pod číslem ECUD 5115001025, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha - Technická pomoc
 


Události Česká Lípa
Dne 22.června 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to na četnost mimořádných událostí za období od 1.1.2011 do 31.12.2015, s uvedením rozsahu škod, uchráněných hodnot a evidence škod na zdraví v oblasti okresu Česká Lípa.

 Vzniklé škody a uchráněné hodnoty evidujeme pouze u události typu Požár.

 • Přívalový déšť: 248 událostí (zde se jedná o události vzniklé působením deště, povodně nebo záplavy - podrobnější sledování HZS LK neeviduje), pro okres ČL neevidujeme žádné zraněné/zachráněné, evakuované/usmrcené osoby
 • Vítr: 344 událostí (zde se jedná o události vzniklé působením silného větru nebo větnou smrští), pro okres ČL evidujeme 2 zraněné osoby, 20 evakuovaných osob a 1 zachráněnou osobu
 • Povodeň: není samostatně sledováno viz "přívalový déšť"
 • Propad zemských dutin: za uvedené období neevidujeme žádnou událost mající spojitost s propadem zemských dutin
 • Epidemie a epizootie: epidemie není u HZS LK sledována, epizootie je sledována pouze u zásahů s výskytem SLAK - v uvedeném období u HZS LK není evidována žádná takováto událost
 • Přírodní požáry: 448 událostí (jedná se o požáry zemědělských ploch, lesů a volných přírodních ploch), vzniklá škoda 1687,9 tisíc Kč., uchráněné hodnoty 6250 tis. Kč
 • Poruchy v zásobování vodou, plynem, elektřinou: není u HZS LK sledováno, evidence událostí HZS LK u takovýchto událostí je v souvislosti s nouzovou dodávkou pitné vody nebo elektřiny. Za uvedené období evidujeme 4 události - 3 v souvislosti s poskytnutím náhradního zdroje el. energie osobám pro napájení přístrojů sloužících pro podporu životních funkcí a jedna dodávka pitné vody do obce po povodni
 • Požár kapalných a plynných látek, požár výškových budov: požár kapalin a plynů není u HZS LK statisticky sledována (primárně je u požárů sledováno odvětví a druhy objektů ve kterých k požáru došlo), 62 událostí požárů výškových budov - škoda 11828,8 tis. Kč, uchráněno 25360 tis. Kč
 • Havárie v silniční a železniční dopravě: 1388 událostí v souvislosti s DN silniční nebo železniční
 • Sociální nepokoje obyvatelstva: není u HZS LK sledováno
 • Stávka zaměstnanců: 1 událost, stávka zaměstnanců některého dodavatelského subjektu (energie, teplo, voda) - není u HZS LK sledováno
 • Příchod uprchlíků, migrace skupin obyvatel: není u HZS LK sledováno
 • Shromažďování lidí, kulturní a sportovní akce, davové šílenství - není u HZS LK sledováno
 • Hromadné postižení osob v důsledku úmyslu (postižení mechanické, termické, chemické, radiační, biologické) - za uvedené období neevidujeme žádnou událost v uvedené souvislosti
   

Ginis
Dne 28.dubna 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje využívá pro účely vedení spisové služby informační systém GINIS od společnosti GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783, se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4.


vytisknout  e-mailem