HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb


Osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi
Dne 22. května 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informace, zda v rámci našeho bezpečnostního sboru existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a reflektující současný stav a stav k 30. prosinci 2016. Žadateli byla podána informace, že u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje k 30. prosinci 2016 bylo systemizováno 347 služebních míst, která nevyžadují platné osvědčení pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a že v současné době je systemizováno 370 těchto služebních míst.


Požáry v přírodním prostředí
Dne 13. května 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí statistických údajů týkajících se požárů v přírodním prostředí, a to v podobě uvedené v přílohách.

Požáry   Souhrn
 


Stavební prevence
Dne 19. března 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací, zda bylo vydáno závazné stanovisko, povolení, popřípadě změna v užívání stavby, ke stavbě v k.ú. Velenice u Zákup. Vlastním šetřením a vyhodnocením informací od místně příslušného stavebního úřadu Městského úřadu v Zákupech bylo zjištěno, že k dotazované stavbě žádné závazné stanovisko (k povolení, ke změně v užívání apod.) Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje vydáno nebylo.
Dopravní nehody  
Dne 3. března 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informace výskytu dopravních nehod v období od 7. 11. 2017 do 21. 11. 2017, které se staly na pozemní komunikaci, silnici I. třídy č. 35 v Liberci, u exitu 23 ve směru na Prahu.

Jednalo se o tyto dopravní nehody:
   13. 11. 2017, 16:33, bez úniku provozních kapalin,
   21. 11. 2017, 11:26, řešen únik provozních kapalin.


Komplexní zprávy o velkých povodních
Dne 14. února 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací nebo materiálů týkajících se zhodnocení efektivity využití sil a prostředků AČR při proběhlých mimořádných událostech a krizových situacích, kam byla vyžádána. Žadateli byl zaslán odkaz na internetovou stránku, kde jsou zveřejněny komplexní zprávy o velkých povodních včetně činnosti složek IZS - http://voda.chmi.cz/pov/index.html


Přehled počtu mimořádných událostí a zásahů
Dne 14. února 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí přehledu zásahů a činností jednotlivých jednotek požární ochrany (JSDH) v obcích za roky 2013 – 2018 a dále o poskytnutí seznamu JSDH s počty jejich zásahů v Libereckém kraji, a to v podobě uvedené v přílohách.

Události v obcích        Zásahy JSDHO  


Prvky kritické informační infrastruktury
Dne 10. února 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informace z oblasti krizového řízení,  a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha


vytisknout  e-mailem