HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

 V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zveřejňuje v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona.

 

1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informací:
- nebyla podána žádná žádost.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- nebylo podáno žádné odvolání.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
- žádný opis nebyl vydán.

 

4. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o informace:
- nebyla podána žádná stížnost.

 

5. Další informace vztahující se k uplatňování citovaného zákona:
- v roce 2011 byly vyřizovány ústní dotazy (včetně telefonických) s tím, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tyto dotazy neeviduje.

 


Liberec dne 2. ledna 2012

 

plk. Ing. Roman Hlinovský
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

 

vytisknout  e-mailem