HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace a podpora pro jednotky SDH obce

V následujících kapitolách se budeme snažit přinést odpovědi na základní otázky týkající se jednotek SDH obce a zároveň pokud možno v přehledně členěných sekcích umožnit stažení vzorů podstatných dokumentů. V budoucnu plánujeme přidat i sekci s odbornou způsobilostí, ve které bude možno se přihlašovat ke kurzům odborné způsobilosti. 

Termíny kurzů

Kurz Termín kurzu Místo konání Určeno pro Přihláška
V 8

21.03.20

28.-29.11.20

HZ Horní Měcholupy

HZ 

Lysolaje

odborná příprava k prodloužení, velitelé JSDH obcí a JSDH podniků;
Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek SDH velitelů obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se v průběhu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti v rozsahu dle písmene a),

platná pro
všechny kurzy
ke stažení zde
 

S 16

7.-8.3.20

21.-22.11.20

HZ Písnice

HZ Lysolaje

odborná příprava k prodloužení po pěti letech, strojníci JPO III a dále JPO V a JSDH podniků, které disponují CAS nebo AS;
1) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:
a) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.
2) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS: 
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.
S 40* -
prezenční část 24h

7.-8.3.20

21.-22.11.20

HZ Písnice

HZ Lysolaje

odborná příprava k získání způsobilosti, strojníci JPO III, min. počet  je 5 účastníků,
Odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 e-learningovou formou;
V 40* - prezenční část 24h

21.3.20

28.-29.11.20

HZ Horní Měcholupy

HZ Řeporyje

odborná příprava k získání způsobilosti, velitelé JSDH obcí a JSDH podniků, min. počet  je 5 účastníků, 16 h proběhne samostudiem formou e-learningu, nutná účast na všech třech termínech
NDT 16 dle požadavků JSDH 4 běhy po 20 členech přihlášky zasílat na email martin.sevc@hzspraha.cz

* viz e-learning níže

E-learning

Kurzy V 40 na stanicích HZS hl. m. Prahy jsou prováděny kombinací samostudia formou e-learningu a prezenční formou. Formou e-learningu si účastník kurzu sám prostuduje vybrané kapitoly a tím si zkrátí prezenční formu o 16 h. Průběh studia je v programu zaznamenáván, je zde možnost vyzkoušet si zkušební testy. Podle průběhu studia je postupně umožňováno pokračovat až k závěrečnému testu. Po jeho úspěšném složení bude účastník přijat do prezenční části kurzu, kde dostuduje zbytek témat - 24 h.

Velitel jednotky vyplní požadované údaje k účastním přihlašovaným na kurz V 40 do přihlašovací tabulky a zašlete ji na adresu: martin.sevc@hzspraha.cz do konce února 2016. Pokud by byl v jednotce zájem i po tomto datu, je možné přihlásit účastníky dodatečně, za předpokladu, že budou mít dostatek času absolvovat e-learningovou část výuky před začátkem prezenční formy kurzu.

Kurzy S 40 na stanicích HZS hl. m. Prahy jsou prováděny kombinací samostudia formou e-learningu a prezenční formou. Formou e-learningu si účastník kurzu sám prostuduje vybrané kapitoly a tím si zkrátí prezenční formu o 16 h. Průběh studia je v programu zaznamenáván, je zde možnost vyzkoušet si zkušební testy. Podle průběhu studia je postupně umožňováno pokračovat až k závěrečnému testu. Po jeho úspěšném složení bude účastník přijat do prezenční části kurzu, kde dostuduje zbytek témat - 24 h.

E-learningová forma vzdělávání – odborná příprava strojníků jednotek SDH obcí (informace) 
V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků Vás informujeme o spuštění nové formy e-learningového vzdělávání strojníků S-40 a to k 1. 1. 2016. Provoz celého e-learningového systému zajišťuje SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“), která je také garantem za obsahovou stránku kurzu a zajišťuje ve spolupráci s HZS krajů administraci uživatelů. Kurz je ve smyslu výše uvedeného pokynu určen členům jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. O tom, kdo se této formy vzdělávání bude účastnit, rozhoduje příslušný HZS kraje.

Velitel jednotky vyplní požadované údaje k účastním přihlašovaným na kurz S 40 do přihlašovací tabulky a zašlete ji na adresu: martin.sevc@hzspraha.cz do konce února 2016. Pokud by byl v jednotce zájem i po tomto datu, je možné přihlásit účastníky dodatečně, za předpokladu, že budou mít dostatek času absolvovat e-learningovou část výuky před začátkem prezenční formy kurzu.

Podrobnosti k odborné přípravě

Učební osnovy kurzů určených pro jednotky SDH obcí a jednotky SDH podniků
Normy znalostí
Základní zaměření odborné přípravy

Vzdělávací portál jednotek požární ochrany

Portál www.hasici-vzdelavani.cz je společným projektem Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky.

Velitelům jednotek SDH může sloužit jako cenná pomůcka při sestavování základní odborné přípravy.
 

vytisknout  e-mailem