Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Individuální a kolektivní ochrana

Toto pracoviště se zabývá koncepční, konzultační, ale zejména pedagogickou a výzkumnou činností v oblasti individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva.

Hlavní úkoly pracoviště

 • Vědecko-výzkumná činnost zaměřená na zkušebnictví prostředků individuální ochrany, vývoj nových PIO, řešení problematiky improvizované ochrany osob a budování jednoduchých improvizovaných úkrytů.
 • Pedagogická činnost zaměřená na výuku problematiky prostředků individuální ochrany - jejich používání, skladování, ošetřování a na výuku problematiky kolektivní ochrany - úkrytový fond HZS-CO, dispoziční a konstrukční řešení jednotlivých úkrytů, technické vybavení, využití, údržba a provoz.
 • Poradenská činnost zaměřena na poskytování informací fyzickým a právnickým subjektům v oblasti nákupu vhodných PIO, údržby úkrytového fondu.

 Vědecko-výzkumná činnost

 • Zkušebnictví prostředků individuální ochrany zaměřené na kontrolu funkčnosti stávajících prostředků z hlediska jejich přirozeného stárnutí, měření dynamické sorpční kapacity malých ochranných filtrů (DSK MOF) na vybrané průmyslové škodliviny, měření rezistenční doby materiálů PIO na bojové otravné látky (BOL).
 • Zpracování metodik na testování prostředků individuální ochrany - dětských ochranných vaků, dětských kazajek, ochranných masek, ochranných kukel, ochranných oděvů a malých ochranných filtrů.
 • Zpracování metodik na improvizovanou ochranu dýchacích cest a očí na vybrané průmyslové škodliviny (PŠ).
 • Zpracování podkladů pro vývoj nových prostředků individuální ochrany.
 • Možnosti budování jednoduchých improvizovaných úkrytů na jednotlivá nebezpečí vzniklá použitím BOL a jaderné munice za válečného stavu a při chemických, případně radiačních haváriích v době míru.

Pedagogická činnost

 • Cílem pedagogické činnosti je příprava, pedagogické zabezpečení a odborné řízení v kurzech pro získání odborné způsobilosti, v kurzech v rámci vstupní přípravy příslušníků HZS ČR, ve specializačních kurzech, v zdokonalovacích kurzech a v doplňkových kurzech zabezpečuje výuku v těchto oblastech:
 • V oblasti prostředků individuální ochrany obyvatelstva (způsob zabezpečení individuální ochrany, rozdělení prostředků individuální ochrany, možnosti jejich použití, způsob jejich ošetřování a skladování, nejnovějšími poznatky v této oblasti, improvizované prostředky individuální ochrany, praktický nácvik používání ochranných prostředků především ochranných masek, ochranného oděvu a ZPJ-80, ukázky nových prostředků individuální ochrany),
 • V oblasti kolektivní ochrany obyvatelstva (způsob zabezpečení kolektivní ochrany, ukrytí obyvatelstva, provoz a údržba stálých úkrytů, ukázka stálých úkrytů, nejnovějšími poznatky v této oblasti, improvizovaná ochrana obyvatelstva ukrytím, budování improvizovaných úkrytu),
 • V oblasti PO se podílí na výuce kurzu D3 - VYP a dále na zpracování výukových a vzdělávacích materiálů pro vyšetřovatele požárů.
 • Zabezpečuje přípravu zařízení CO především v kurzech teoretické přípravy personálu zařízení CO pro poskytování první pomoci, v kurzech teoretické přípravy personálu zařízení CO pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech a v kurzech teoretické přípravy personálu zařízení CO pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany.


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 9. 5. 2017 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem