Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

I hasiči slaví GIS day 19. listopadu 2014

13. 11. 2014 (Michaela Franclová)  

Co je to GIS?
Ilustračí foto: Evidence železničních přejezdůIlustračí foto: Evidence železničních přejezdů
Lidé po celém světě potřebují denně geografické informace k tomu, aby mohli řešit nejrůznější problémy a dělat manažerská rozhodnutí. Úspěchů mohou dosáhnout v případě, umí-li pracovat s geografických daty. Geografický informační systém (GIS) využívá počítačový hardware, software, geografické informace a lidský potenciál ke sběru, správě, analýze a finální vizualizaci dat, které mají prostorový vztah k povrchu Země.
 
GIS se dnes využívá v mnoha oborech, např. veřejná správa (katastr nemovitostí), inženýrské sítě (elektrická vedení, kanalizace), ochrana přírody (mapování biotopů), přírodní zdroje (rekultivace krajiny), kartografie (tvorba tematických map), vojenství (plánování vojenských operací a zabezpečení našich misí mapovými podklady), doprava (zprávy o uzavírkách komunikací, informace o poloze vlaků), zdravotnictví (sledování a vyhodnocování šíření infekčních chorob), školství (spádovost základních škol) aj.
 
 
Co je to GIS Day?
GIS Day (den geografických informačních systémů) je celosvětová osvětově informační akce, během níž specialisté na geografické informační systémy informují širokou veřejnost o tom, co je to geografický informační systém a jak ovlivňuje náš každodenní život. Den GIS je součástí týdne geografického uvědomění, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. První GIS den se slavil v roce 1999, od té doby se tento svátek těší stále větší oblibě i v České republice, kde si s desítkami pořádaných akcí našel pevné místo v kalendáři odborníků, studentů a příznivců geografie.
 
 
GIS a hasiči
Foto HZS Moravskoslezského kraje: Operační a informační střediskoFoto HZS Moravskoslezského kraje: Operační a informační středisko
Za posledních 15 let došlo k velkému rozmachu využívání geografických informačních systémů ve všech oborech včetně integrovaného záchranného systému.  Dlouhodobě je GIS u Hasičského záchranného sboru ČR využíván telefonními centry tísňového volání na linky 112 při příjmu tísňového volání, lokalizaci volajícího a vyslání sil a prostředků na místo události. Dnes se však fenomén jménem GIS používá i při další práci hasičů jako je: krizové řízení (evakuační plány, zásobování pitnou vodou), podpora jednotek u zásahu (mapa pro statiky při vyhodnocení sesuvů půdy, mapy pro pyrotechniky při plánování odstřelu) a další (aktuální informace o lokalizaci dětských letních táborů, hlášení pálení klestí) apod. Ukázalo se, že mapy vytvořené GIS jsou velice silný nástroj, který dokáže pomoci v krizových momentech ke zpřehlednění situace a podporuje tak správné rozhodování.
 
 
 
Data pro GIS
Hasičský záchranný sbor má díky specifickým informacím velké množství dat. O tzv. datový sklad se stará Institut ochrany obyvatel v Lázních Bohdaneč. Data na regionální úrovni sbírají, upravují a aktualizují pracovníci krajských operačních středisek ve spolupráci s úřady a organizacemi (jako např. krajské a obecní úřady, hygienické stanice, společnosti spravující vodovody a kanalizace, národní parky atd.). Data nejsou určena jen pro vlastní potřeby Hasičského záchranného sboru ČR, ale využívají je i další složky integrovaného záchranného systému.
 
 
GIS portál HZS ČR
V posledních třech letech vznikla poptávka po mapové aplikaci, která by zpřístupnila vybraný obsah s tematikou integrovaného záchranného systému širší veřejnosti. V roce 2012 vznikl GIS portál Hasičského záchranného sboru ČR za účelem publikování prostorových dat týkajících se činnosti hasičů. Dnes je tento systém využíván uvnitř celého integrovaného záchranného systému.  Pro veřejnost byl tento mapový portál rozšířen o aplikace ve verzích jak pro stolní počítač, tak pro chytrý telefon. Do budoucna se počítá s  rozšiřováním mapového portálu o další tematické vrstvy.
 
 
Oslava Dne GIS na MV-GŘ HZS ČR
Foto Video studio Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč: GIS Day 2013Foto Video studio Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč: GIS Day 2013
První GIS den se na MV-generálním ředitelství HZS ČR slavil v roce 2010. V roce 2013 mohli návštěvníci GIS dne shlédnout praktické ukázky aplikací, dozvědět něco o tvorbě tematických map a datovém skladu. V letošním roce se budou naši kolegové z oddělení rozvoje a projektového řízení odboru komunikačních a informačních technologií účastnit velké akce „GIS Day Liberec 2014“, kde je pro odborníky, školy i širokou veřejnost připraven bohatý program (více informací na http://www.dnygis.cz). Na této akci se každoročně významně podílejí i odborníci na GIS z HZS Libereckého kraje. Možná, že zde kolegové načerpají inspiraci a při příští oslavě Dne GIS 18. listopadu 2015 nás překvapí  obdobným programem i v Praze.
 
 
Více informací o GIS portálu HZS ČR http://gis.izscr.cz
 
 Základní uživatelské rozhraní aplikace
Základní uživatelské rozhraní aplikace
 

Kontakt: 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

 

 

vytisknout  e-mailem