HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prestižní anketa Hasič roku 2014 již zná své vítěze

Již po šesté volili hasiči své „NEJ“ - nejlepšího velitele, zaměstnance, kolektiv, ale i „nej“ zásah loňského roku nebo projekt roku. Nejvyšším oceněním je pak titul Hasič roku. 

V rámci této ankety, která probíhá v řadách příslušníků a občanských zaměstnanců, nominují a hodnotí své kolegy a jejich práci sami hasiči. Letos se sešlo celkem 51 nominací a vítězové v pořadí od 3. místa byli vyhlášeni v kategoriích Zásah roku, Projekt roku, Kolektiv roku, Občanský zaměstnanec roku, Velitel roku a Hasič roku.
 
Slavnostní večer proběhl v TOP hotelu ve čtvrtek 2. dubna 2015 od 16 hodin. Tituly a ceny předali ministr vnitra Milan Chovanec a generální ředitel HZS ČR brigádní generál Ing. Drahoslav Ryba.
 
Slavnostní akce se účastnilo více než 200 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, včetně ředitelů jednotlivých HZS krajů a zástupců Ministerstva vnitra.
 
Brig. gen. Ryba ve svém projevu poděkoval všem nominujícím, že si udělali čas, pečlivě sledovali činnost svých kolegů, sepsali nominační zprávy a vyzdvihli tak jejich vynikající práci. Dále poděkoval i všem hodnotitelům, kteří se probrali více jak padesátkou nominací a vybrali dle svého vědomí a svědomí ty nejlepší ve všech sedmi kategoriích. A samozřejmě poblahopřát všem oceněným k vítězství, i všem, kteří byli nominováni. „Budu rád, když se zde ve zdraví za rok sejdeme a společně znovu oceníme ty, kteří denně zachraňují lidské životy i všechny ostatní, kteří svou prací přispívají k dobrému jménu Hasičského záchranného sboru České republiky.“ řekl v závěru svého vystoupení.
 
Výsledky ankety HASIČ ROKU 2014
 
Kategorie Zásah roku 2014
 
3. místo – Požár chaty Libušín na Pustevnách (HZS Zlínského kraje)
 
Zásah u požáru památkově chráněné chaty Libušín dne 3. března 2014 si vyžádal nasazení 13 jednotek požární ochrany ve III. stupni požárního poplachu. Tento zásah byl značně fyzicky náročný z důvodu silného větru, značného sálavého tepla, nedostatečného tlaku vody v hydrantové síti a nutnosti zabezpečit dopravu vody k hašení z podzemních zásobníků. Příslušníci ze stanice Valašské Meziříčí měli zásadní podíl na splnění úkolu - zajištění nešíření požáru na další přilehlé objekty komplexu národní kulturní památky Pustevny. 
 
2. místo – Požár v areálu pekáren firmy La Lorraine Kladno (HZS Středočeského kraje)
 
Požár v areálu pekáren La Lorraine, který vznikl 31. ledna 2014, byl charakterizován velkou zátěží pro téměř 300 zasahujících hasičů. Prováděla se záchrana zaměstnanců, hašení probíhalo v nepřehledném komplexu hal na ploše 71 000 m2 s rizikem popálení, opaření, ztráty orientace, pádu stavebních konstrukcí, úniku čpavku z potrubních rozvodů a výbuchu tlakových lahví. Požární zásah trval 73 hodin, prověřil spolupráci 36 jednotek požární ochrany a byl jím uchráněn majetek ve výši 1,5 mld. Kč.
 
1. místo – Zásah u zříceného mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku (HZS Kraje Vysočina)
 
Dne 4. září 2014 se ve Vilémově na Havlíčkobrodsku zřítil kamenný most. Při neštěstí přišli čtyři dělníci o život a dva byli zraněni. Na místo události bylo zde nasazeno 15 jednotek hasičů, USAR tým HZS ČR, těžká technika ze ZÚ HZS ČR, kynologové, psychologové a specialisté na mikrotrhací práce. Jeden z nejnáročnějších a nejtragičtějších zásahů v kraji za posledních několik let byl naprosto profesionálně zvládnut díky maximálnímu nasazení, preciznosti a týmovému duchu všech zasahujících záchranářů.
 
 
Kategorie Projekt roku 2014
 
3. místo – Systém vyrozumění, varování a chemického monitoringu v Moravskoslezském kraji - CHEMON (HZS Moravskoslezského kraje)
 
Celý systém je provozován HZS Moravskoslezského kraje a vznikl ve spolupráci s městem Ostravou. Projekt prostřednictvím čidel instalovaných u provozovatelů zdrojů rizik výrazně snižuje možné ohrožení občanů při chemických haváriích. V ohrožených objektech jsou instalovány terminály, které zajišťují vyrozumění o havárii a informují o žádoucím chování obyvatel. K posílení přípravy obyvatelstva pro řešení těchto událostí proběhla i veřejná beseda, byly vydány informační materiály a vytvořen portál http://chemon.hzsmsk.cz.
 
2. místo – Týdenní kalendář pro naše seniory (HZS krajů)
 
Na projektu týdenního kalendáře pro seniory s bohatými ilustracemi se podílela řada odborníků napříč HZS jednotlivých krajů. Na každý týden roku je vybráno riziko, se kterým se mohou senioři reálně setkat, a je zde též podáno vysvětlení, jak se nejlépe v dané situaci zachovat. Kalendáře jsou distribuovány v rámci preventivně výchovné činnosti HZS krajů ve spolupráci s městy a Policií ČR. Z řad seniorů je o ně veliký zájem
 
1. místo – Výcvikový areál složek IZS Zlínského kraje (HZS Zlínského kraje)
 
Výcvikový areál pro všechny složky integrovaného záchranného systému Zlínského kraje slouží k získání praktických návyků používaných u reálných zásahů. Duchovním otcem návrhu je por. Radek Polášek z oddělení integrovaného záchranného systému HZS Zlínského kraje. Výcvikový areál je koncipován do 5 části (simulace dopravních nehod, simulace úniku nebezpečných látek, nácvik zásahů v rodinných domech a bytech, nácvik zásahu ve výšce a suťoviště) a nemá svojí komplexností v České republice obdobu.
 
 
Kategorie Kolektiv roku 2014
 
3. místo – Potápěčská skupina HZS Jihočeského kraje (HZS Jihočeského kraje)
Potápěčská skupina HZS Jihočeského kraje, v počtu 21 hasičů potápěčů, je jedním ze čtyř opěrných bodů pro práce pod vodní hladinou v rámci HZS ČR. Tato potápěčská skupina má v uplynulých dvaceti letech za sebou stovky úspěšných zásahů jako je záchrana osob, čištění česel, vyhledávání předmětů, kontrola vodních děl a pátrání po pohřešovaných osobách. V rámci potápěčské skupiny působí i pět instruktorů potápěčů, kteří se podílejí na školení potápěčů a na tvorbě právních norem určujících činnosti potápěčských skupin v rámci HZS ČR.
 
2.   místo – Team RAFEX 2014 (HZS Olomouckého kraje)
 
V termínu 27.- 29. 5. 2014 se v Olomouckém kraji uskutečnilo nejrozsáhlejší cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení (se zapojením modulu civilní ochrany) loňského roku s názvem Rafex 2014. Cílem cvičení bylo nacvičit postupy zapojení orgánů krizového řízení do koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí. První etapou cvičení byla nehoda na železnici, druhou etapou byly intenzivní povodně včetně žádosti o evropskou pomoc a třetí část cvičení simulovala železniční nehodu vlaku převážejícího nebezpečnou látku. Část týmu podílejícího se na přípravě cvičení přešla plynule ze cvičení do reálných povodní na Jesenicku.
 
1. místo – Směna B stanice Ostrava-Fifejdy (HZS Moravskoslezského kraje)
 
Hasiči ze stanice Fifejdy přišli s výzvou k dárcovství krve s názvem „Na krev !“. Jejich krátký videoklip spolu se založením stránky akce na sociální síti zaznamenal vysokou návštěvnosti (50 000) i počet fanoušků (3000). Kladné ohlasy z krevních center, fotky a příběhy dárců i příjemců krve, zájem médií i zprávy těch, kteří na základě výzvy ostravských hasičů absolvovali svůj první odběr, jsou důkazem dobrého nápadu a úspěchu myšlenky.
 
 
Kategorie Občanský zaměstnanec roku 2014 
3. místo – Dagmar Greplová (HZS Olomouckého kraje)
Paní Dagmar Greplová pracuje u HZS Olomouckého kraje jako účetní. Po celou dobu svého pracovního poměru dosahuje vynikajících výsledků. Při prováděných kontrolách nebyly nikdy zjištěny jakékoliv nedostatky, naopak paní Greplová je oceňována za svou profesionalitu a vysokou úroveň zpracované agendy.
 
2. místo – Bc. Lïbor Krupka (HZS Zlínského kraje)
 
Libor Krupka působí u HZS Zlínského kraje již přes 20 let, v současné době na pozici referenta majetkové správy. Díky svým zkušenostem se podílel v oblasti správy majetku na přechodu HZS Zlínského kraje na nový ekonomický systém SAP a dodnes působí jako krajský metodik této problematiky. Od roku 2014 pan Krupka plní také významný pracovní úkol v podobě řešení problematický oblastí nového ekonomického systému EKIS I. jako člen celorepublikové komise. Jeho bakalářská práce na téma Návrh směrnic HZS Zlínského kraje o řízení a nakládání s dlouhodobým majetkem dala vzniknout internímu aktu řízení č. 2012/003.
1. místo – Květoslava Valentová (HZS hl. m. Prahy)
Paní Květoslava Valentová má již 35 let na starosti agendu přijímání nových příslušníků HZS hl. m. Prahy, organizování táborů pro děti, setkávání bývalých zaměstnanců sboru a zajišťování rekreace zaměstnanců. Dále paní Valentová v rámci sportovního klubu HZS hl. m. Prahy a MV- GŘ HZS ČR organizuje závody v běžeckém lyžování a běhu. Paní Květoslava Valentová je mistrní světa v jízdě na horském kole.
 
 
Kategorie Velitel / Vedoucí roku 2014
 
3. místo – nprap. Tomáš Klaban (HZS Pardubického kraje)
 
Tomáš Klaban, velitel družstva požární stanice v Lanškrouně, řídil dne 20. dubna 2014 zásah při požáru v objektu galvanizovacího provozu firmy Kozák. Zásah byl velmi složitý z důvodu silného zakouření, výskytu nebezpečných látek a absence dokumentace ke zdolávání požáru. Těsně před náhlým vzplanutím celého vnitřního prostoru, provedl velitel Klaban důležité rozhodnutí o odvolání hasičů z nebezpečných prostor, čímž zachránil zasahujícím hasičům život. Velením nejen u této mimořádné události odvádí vynikající práci po odborné, organizační i komunikační stránce.
 
2. místo – npor. Bc. Zbyšek Zuber (HZS Plzeňského kraje)
 
Zbyšek Zuber je respektovaným velitelem požární stanice Nepomuk a významným činitelem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 2014 se velkou měrou podílel na uspořádání Mistrovství České republiky příslušníků HZS ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, které se konalo v červenci 2014 v Plzni. Své přednosti osvědčil i jako člen expertního týmu v rámci Mistrovství světa ve vyprošťování ve Velké Británii.
 
1. místo – mjr. Bc. Petr Šanda (HZS Jihočeského kraje)
Petr Šanda, dnes velitel stanice ve Strakonicích, v roce 2009 nasadil vlastní život při záchraně tonoucích kolegů z řeky Otavy, za což byl odměněn medailí generálního ředitele HZS ČR Za statečnost. Petr Šanda působí též jako velitel SDH Miloňovice a podílí se na preventivně výchovné činnosti. Pro své vysoké pracovní nasazení, obětavý přístup, empatii a schopnosti postavit se čelem k jakýmkoliv problémům se těší velké úctě všech, kteří s ním měli možnost spolupracovat.
 
 
Kategorie Hasič roku 2014
 
3. místo – prap. Jan Vrána (HZS Moravskoslezského kraje)
 
Jan Vrána v době svého volna vyvedl muže z hořícího bytu v druhém nadzemním podlaží panelového domu, uzavřením dveří od bytu zmenšil zakouření společných prostor domu, provedl informování všech obyvatel a po příjezdu jednotek požární ochrany předal potřebné informace veliteli zásahu, čímž značně urychlil provedení požárního zásahu.
 
2. místo – nstržm. Josef Vančura (HZS hl. m. Prahy)
 
Josef Vančura v době svého volna poskytl první pomoc ženě, která zkolabovala na ulici a upadla do bezvědomí. Josef Vančura prováděl resuscitaci dle telefonických pokynů dispečerky až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby. Tato okamžitá pomoc příslušníka HZS hl. m. Prahy sehrála významnou roli v záchraně pacientky, která tak přežila svou klinickou smrt.
 
1. místo – pprap. František Smrž (HZS Kraje Vysočina)
František Smrž poskytl první pomoc pobodané ženě, která upadla do bezvědomí. Zraněnou ženu ošetřil, provedl protišoková opatření a výborně spolupracoval s dispečinkem zdravotnické záchranné služby, kterému podával aktuální informace o stavu zraněné. Poté naváděl posádku rychlé lékařské pomoci a vrtulníku na místo události. Svou včasnou odbornou pomocí zachránil této ženě život.
 
 
Letos byla udělena také Zvláštní cena Ministra vnitra České republiky a to zcela unikátnímu zásahu při sesuvech půdy v obcích Strachotín a Bulhary na jižní Moravě. S podobným typem zásahu neměli doposud hasiči žádné zkušenosti. Jednotky Záchranného útvaru HZS ČR zasahovaly v září loňského roku na Břeclavsku, kde intenzivní srážky způsobily sesuvy půdy.První dny působily jednotky v obcích Dolní Věstonice a Strachotín. Následně byly jednotky povolány do obce Bulhary, kde bylo nutné zpevnit 80 m svahu. Proces zpevnění zahrnoval 4 činnosti: vytvoření příjezdové komunikace, výstavbu kamenného náspu přímo v korytě řeky, vytvoření komunikace od náspu k patě svahu a zpevnění samotného svahu vpravením lomového kamene. Zásah jednotek Záchranného útvaru na jižní Moravě byl ukončen 30 dní od jeho zahájení, vystřídalo se u něj přes 50 příslušníků a 40 kusů techniky.
 
Do galerie osobností byl uveden Ing. Václav Muchna, bývalý náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení. Ten se za svůj dlouhý profesní život podílel na tvorbě a prosazování celé řady materiálů: podílel se na vytváření plošného rozmístění jednotek požární ochrany, na transformaci civilní ochrany do HZS ČR, na vzniku krajských operačních a informačních středisek, na přípravě projektů spolufinancovaných z EU nebo vytváření nových vztahů s okolními státy při řešení mimořádných událostí. Ještě dnes, 7 let po svém odchodu do důchodu, se aktivně podílí na činnostech prospěšných pro požární ochranu.
 
  
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
 
 
Foto: HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem