HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči se dočkali nového zákona - v mnohém jim usnadní jejich činnosti

(25.11.2015) 24. listopadu 2015 podepsal prezident republiky nový zákon o Hasičském záchranném sboru ČR.  

 

Ten bude účinný od 1. ledna 2016. Nahradí tak stávající zákon z roku 2000, který již řadu let hasičům nevyhovoval, zejména z důvodu že v něm chyběla celá řada právních řešení, která jsou dnes u bezpečnostních sborů běžná, a nebyla v něm specifikována řada činností, které hasiči dnes a denně vykonávají.  

Při tvorbě nového zákona bylo hlavním cílem nově stanovit nebo upravit některá oprávnění tohoto veřejného sboru. Zákon zachovává současné postavení i poslání Hasičského záchranného sboru, mnohé však zpřesňuje a doplňuje důležité problematiky.

V zákoně se tak objeví problematiky, které stávající zákon neobsahoval a které jsou pro činnost hasičů klíčové. Jednou z takových oblastí je nakládání s informacemi. Nový zákon umožní hasičům pořizovat zvukový a obrazový záznam ze zásahů. To jsou podklady často nezbytné pro správné rozhodování operačního důstojníka, zda na místo události vyslat další síly a prostředky, nebo zda na hašení rozsáhlého lesního požáru povolat leteckou hasící službu. Videozáznamy slouží také jako výukový materiál při odborné přípravě hasičů.

Stejně tak jsou například nahrávány hovory na tísňové lince 112. Moderní technologie hasičům dnes umožňují lokalizovat volajícího, který volá o pomoc. K tomu všemu jsou vybaveni prostředky, ale velmi složitě v různých jiných právních předpisech k tomu dohledávali oprávnění. Nový zákon dále řeší i to, komu tyto záznamy mohou hasiči poskytnout.

Další velmi praktickou věcí pro hasiče je možnost vstupovat do evidence obyvatel. To je potřeba například, pokud hledají majitele pozemku, na kterém hoří či hořelo.

A v neposlední řadě nový zákon umožňuje hasičům vytváření vlastních databází. Tak si budou moct hasiči například vést evidenci zdravotně postižených pro potřeby zajištění jejich bezpečnosti, vždy však na základě jejich dobrovolného souhlasu. Pak, pokud dojde k nějaké mimořádné události, typu povodní, vědí hasiči, ve kterých domech je člověk na vozíku, kterému je potřeba přednostně pomoct, kde je neslyšící, který neslyší houkající sirénu a podobně. Hasičům tyto informace pomohou mnohem rychleji a efektivněji těmto lidem pomoci.

Další velmi důležitou problematikou, na kterou zákon pamatuje je řešení tzv. mimořádných úkolů. Každá událost, ke které hasiči vyjíždějí, je sice mimořádná, dosavadní zákony ale zdaleka neposkytovaly právní podporu všem činnostem, které hasiči za posledních 15 let vykonávali. V současné době, i díky speciálnímu vybavení, kterým disponují, vyjíždějí hasiči prakticky ke všem typům mimořádných událostí. Vzpomeňme například metanolovou kauzu, kdy byly v akci chemické laboratoře HZS ČR, sesuvy půdy na Břeclavsku, kde příslušníci Záchranného útvaru HZS prováděli pomocí těžké techniky zpevňování půdy a v neposlední řadě také převoz munice z areálu ve Vrběticích. To je pouze malý zlomek z výčtu velkého množství vysoce specializovaných činností hasičů, ke kterým již mají nejen vybavení, ale i potřebný výcvik. Jediné, co jim chybělo, bylo moct tyto činnosti vykonávat dle zákona, tak jako je tomu u jejich standardní práce.

Nový zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky sebou přinese i řadu dalších změn. Jako příklady lze ještě uvést jednoznačnou povinnost příslušníků sboru zasáhnout i v době, kdy nejsou ve službě, hasiči se nově také dostanou do objektů na kontroly bez asistence policie za přesně stanovených zákonných podmínek, zákon myslí i na ochranu hasičských symbolů a názvů.

Do zákona o požární ochraně se v této souvislosti dostala z „pouhého“ nařízení vlády také povinná kontrola komínů a sankce nejen vůči občanům, ale i vůči kominíkům, pokud svojí práci neodvedou dobře.

Nesměl by to být zákon hasičský, aby v něm nebylo pamatováno na dobrovolné hasiče. Nový zákon jim nově definuje některé úkoly, počítáno je s jejich využitím při stavu ohrožení státu nebo při válečném stavu, na druhou stranu je postaráno i o dotace, které budou nově rozšířeny i na opravy stanic a čerpat je budou moct všechny jednotky.

„Věřím, že změny, které sebou nový zákon o HZS přinese, nejen nastaví systematicky správnou právní úpravu, ale v důsledku zabezpečí lepší služby našim občanů a větší bezpečnost.“ Říká generální ředitel HZS ČR, brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba.

Autor: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

            tisková mluvčí

            MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem