HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Změna ve financování  výstavby koncových prvků jednotného systému varování

Z důvodu možnosti financování výstavby koncových prvků jednotného systému varování a informování ze Strukturálních fondů EU (dále jen „SF EU“) jsou zrušeny účelové dotace na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a informování poskytované Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Zrušení těchto účelových dotací je platné od roku 2010 po dobu čerpání finančních prostředků ze SF EU.

V současně platném období 2007-2013 lze pro území, která jsou ohrožována povodněmi v rámci programů SF EU, čerpat finanční prostředky na podporu projektů z prioritní osy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Jedná se osu 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, v níž je vyčleněna podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. V rámci této podoblasti podpory je možno mimo jiné uplatňovat požadavky na budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech. K předmětné problematice bylo vyhlášeno pět výzev a to VI., XIV., XX., XXVII. a XXXVII., v současnosti Ministerstvo životního prostředí nepředpokládá vyhlášení další výzvy v rámci výše uvedené podoblasti podpory.

Další žádosti o finanční podporu bude možné uplatňovat i v nadcházejícím programovém období (2014-2020) OPŽP. Je připravena oblast podpory v prioritní ose Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, která má za cíl podporu preventivních protipovodňových opatření.

Součásti všech podávaných projektů, obsahujících budování a modernizaci varovných a výstražných systémů, je stanovisko vydané HZS Ústeckého kraje.

I takto budované a modernizované varovné a výstražné systémy musí splňovat „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění".

Další informace k OPŽP na www.opzp.cz

Odkazy:

vytisknout  e-mailem