HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Jednou z priorit HZS Ústeckého kraje v rámci ochrany obyvatelstva je dobře fungující systém varování. Včasné a správné varování obyvatelstva a následná tísňová informace o charakteru hrozící či nastalé mimořádné události je jednou za základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva na území Ústeckého kraje.  Pro zajištění tohoto úkolu je na území České republiky od roku 1991 budován a provozování Jednotný systém vyrozumění a varování. Systém tvoří síť rotačních a elektronických sirén a také místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů), které jsou napojeny na ovládací pult Krajského operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje. Tím je zajištěna možnost dálkového ovládaní jednotlivých koncových prvků varování (sirén či rozhlasů). V případě vzniku mimořádné události mají elektronické sirény a místní rozhlasy oproti rotačním sirénám výhodu poskytnutí následné verbální informace o charakteru možného ohrožení.

Síť koncových prvků varování na území Ústeckého kraje tvoří celkem 453 sirén a místních rozhlasů v tomto složení:

  • rotační sirény 396 ks
  • elektronické sirény  23 ks
  • místní rozhlasy (v majetku obcí)     34 ks

detail_Rotacni_sirena.JPGdetail_Horny.JPG

Obrázek rotační a elektronické sirény

vytisknout  e-mailem