HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí

Ukrytí je společně s evakuací součástí tzv. kolektivní ochrany obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva je organizováno v improvizovaných a ve stálých úkrytech dle specifikace stanovené Vyhl.MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění ochrany obyvatelstva a dále dle Usnesení vlády ČR číslo 805/2013 ze dne 23.10.2013 "Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030".

Ukrytí obyvatelstva je zajišťováno obcemi, které zároveň seznamují obyvatele i právnické osoby s charakterem možného ohrožení i připravovanými opatřeními k jejich ochraně. Zaměstnavatelé následně informují a případně poskytují ukrytí svým zaměstnancům.

Informace o ukrytí obyvatel podává místně příslušný obecní úřad, který  vede evidenci staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany. HZS Ústeckého kraje vede evidenci stálých úkrytů na území kraje.

Stálé úkryty se rozdělují na                                                                                                                               

 1. Stálé tlakově odolné úkryty:  
  • poskytují nejvyšší úroveň ochrany ukrývaným osobám (až na dobu 72 hodin)
  • jsou vybaveny nuceným větráním (filtroventilační zařízení) včetně ochranných filtrů
 2. Stálé tlakově neodolné úkryty :
  • omezená odolnost proti  tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení
 3. Ochranné systémy podzemních dopravních staveb :
  • na území Ústeckého kraje se nenacházejí

Nevýhodou stálých úkrytů je zejména jejich nerovnoměrné rozmístění na území kraje, nedostatečné kapacita a nutnost jejich přípravy (tzv. zpohotovení) pro příjem ukrývaných osob při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Improvizované úkryty 

 1. Budované v případě vyhlášení krizových stavů: 
  • většinou ve vhodných částech podzemních prostor předem vytipovaných staveb
  • jsou následně zpevňovány (zodolňovány) a vybaveny improvizovanými systémy větrání
 2. Využívající přirozené ochranné vlastnosti staveb :
  • všeobecný způsob ochrany ukrytím při úniku většiny nebezpečných chemických látek z mobilních nebo stacionárních zdrojů
  • platí v případě spuštění varovného signálu sirén nebo i bez něj 
  • pro ukrytí vybrat závětrnou stranu budovy ve směru šíření škodliviny, spíše ve vyšších patrech (většina látek je těžších než vzduch, nebezpečné látky lehčí než vzduch jsou prchavé a v terénu nestálé) 
  • vybranou místnost utěsnit (lepící pásky, tkaniny namočené ve vodě či vhodném neutralizačním roztoku). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat prostupům pro digestoře, ventilátory a klimatizace.
  • v neposlední řadě zapnout televizi nebo rozhlas k získání dalších informací, případně si připravit improvizované prostředky individuální ochrany.

Přehled stálých úkrytů v ČR

vytisknout  e-mailem