HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc školám

 1. Preventivně výchovná činnost
 2. Informace pro školy
 3. Projekt Záchranný kruh

Preventivně výchovná činnosti (dále jen PVČ) HZS Ústeckého kraje spočívá ve vzdělávání a přípravě obyvatelstva, především však dětí, na mimořádné události. Je důležité, aby občané Ústeckého kraje byli schopni svým chováním nebezpečným situacím předcházet a v případě, že již taková situace vznikne, aby dokázali takovou událost správně řešit, zvládli pomoc sobě i ostatním postiženým a případně svým chováním podpořili zasahující složky. Z tohoto důvodu je třeba zvyšovat a prohlubovat informovanost nejen o možných nebezpečích, ale i o správných postupech a chování v případě, že mimořádná situace reálně nastane.

Cílové skupiny

 • děti a školní mládež
 • dospělé obyvatelstvo
 • zaměstnavatelé
 • veřejná správa
 • cizinci

Formy PVČ

 • výuka ve školách
 • média
 • instruktáže a školení
 • praktická příprava, vědomostní a dovednostní soutěže

Obsah vzdělávání

Ochrana obyvatelstva 

Varování
Signály
Chování v případě zaznění sirén s varovným signálem
„Všeobecná výstraha“
Příprava evakuačního zavazadla
Zásady opuštění bytu v případě nařízené evakuace
Ukrytí
Individuální ochrana, dekontaminace

Mimořádné události 

Klasifikace mimořádných událostí
Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy (záplavy a povodně, atmosférické poruchy)
Mimořádné události vyvolaní činností člověka (havárie, terorismus a jiné hrozby)
Ostatní mimořádné události
 

Chování v případě mimořádné události 

Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události
Kde získat informace o mimořádné události
Chování při živelních pohromách
Chování při havárii s únikem nebezpečných látek
 

Požární prevence 

Jak se chovat, aby nevznikl požár
Obecné zásady chování při požáru
Co jsou to požárně bezpečnostní zařízení a přenosné hasicí přístroje

Tísňové linky 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zásady volání na tísňovou linku

Základní informace o IZS 

Složky a činnosti IZS

vytisknout  e-mailem