HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Jedním z rozhodujících a hlavních úkolů při řešení mimořádné události je ochrana života a zdraví obyvatelstva. Nouzové přežití obsahuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení životních potřeb obyvatelstva s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva. Opatření nouzového přežití řeší organizaci pomoci postiženému obyvatelstvu a vytvoření základních podmínek pro přežití.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně havarijního plánování. Tato opatření jsou rozpracována v Plánu nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje:

 • nouzové ubytování, 
 • nouzové zásobování potravinami, 
 • nouzové zásobování pitnou vodou, 
 • nouzové základní služby obyvatelstvu, 
 • nouzové dodávky energií, 
 • organizování humanitární pomoci a 
 • rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití jsou připravována v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (dále jen „Koncepce“). V této Koncepci je stanoveno, že k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech jsou:

 1. na centrální úrovni plánovány tzv. materiální základny humanitární pomoci s kapacitou pro 2 550 osob z toho v působnosti Ministerstva obrany (vyčleněné útvary Armády ČR) pro 1500 osob a v působnosti Ministerstva vnitra, resp. HZS ČR, pro 1050 osob.; pro uvedené počty osob bude stát garantovat další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití,
 2. na úrovni kraje zabezpečeny kontejnerem nouzového přežití, který je určen pro 25-50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí 
 3. na územní úrovni vytvořeny soupravy nouzového přežití:
       a) k okamžitému použití pro 20 osob umístěné na každé stanici HZS kraje
       b) k následnému použití pro 50 osob umístěné na každém územním odboru HZS kraje

vytisknout  e-mailem