HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už tři roky

Už tři roky pomáhá hasičům při řešení mimořádných událostí technika pořízená v rámci operace „Zvýšení kvality“ a „Živelní pohroma“, které byly spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013. 

 

technika-mimoradky.png

V rámci obou operací bylo pořízeno téměř 200 ks nové techniky. Integrovaný operační program pořízení techniky spolufinancoval částkou 774 mil. Kč.

Účelnost pořízené techniky již byla mnohokrát prověřena, a to nejen v každodenní zásahové činnosti, ale část techniky byla také nasazena a s úspěchem využita při povodních v roce 2013.

V projektech operace Živelní pohroma byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky zakoupena tato technika:

  1. Požární nosiče kontejnerů, kontejnery valníkové a nakladače – tento komplex techniky je určen pro přepravu speciálních prostředků, odvoz materiálu na místě zásahu, provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních apod.
  2. Autobusy, které jsou určeny pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti nebo pro přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
  3. Automobily pro potápěčskou skupinu se systémem pro zásah v kontaminovaných vodách, které budou nasazeny pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami.
  4. Kontejnery technické vyprošťovací, které jsou využívány pro provádění vyprošťovacích prací z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků a dále pro technologické a technické práce při zásazích.
  5. Nákladní automobily, které jsou nasazovány pro záchranu osob z míst ohrožených povodněmi, pro evakuaci osob a cenného materiálu, pro dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu apod.

V projektech operace Zvýšení kvality byla zakoupena tato technika:

  1. Výšková technika – automobilové žebříky, které představují generačně novou výškovou techniku s novými prvky.
  2. Technické automobily, které jsou nasazovány při zásazích při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek do životního prostředí při haváriích zejména v dopravě.
  3. Velitelsko-spojové automobily, které představují mobilní pracoviště velitele zásahu jednotek požární ochrany a složek IZS.
  4. Cisternové automobilové stříkačky CAS 30, které jsou určeny pro hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů a pro dopravu vody v období sucha.
  5. Cisternové automobilové stříkačky CAS 20 určené pro universální použití při zásazích na záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací (tzv. technických zásahů).

Uvedená technika byla postupně v letech 2012 – 2013 uváděna do užívání a od té doby slouží ke zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení Hasičského záchranného sboru České republiky a přispívá ke zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.

Projekty operace Pořízení moderní techniky Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí („Zvýšení kvality“) a Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách („Živelní pohroma“) byly realizovány Hasičským záchranným sborem České republiky v letech 2012 – 2014. Jednalo se celkem o 28 projektů hasičských záchranných sborů krajů, Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Bližší informace o projektech: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-projekty-technika-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti-2012-2014.aspx

Informace o Integrovaném operačním programu: www.kvalitazivota.eu

vytisknout  e-mailem